Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Những ngày về đích của chiến sĩ mới

Quý 1 năm 2020, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đồng thời thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đó là: Hoàn thành 2 đợt cách ly, phòng dịch cho gần 1.000 công dân từ vùng dịch về nước và tổ chức tốt chương trình, kế hoạch huấn luyện cho các chiến sĩ mới.

Trong những ngày này, thực hiện chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu về điều chỉnh thời gian, kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến sĩ mới gắn với tổ chức tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại cơ quan, đơn vị…

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại những hình ảnh huấn luyện chiến sĩ mới, gắn với phòng dịch an toàn tại Trung đoàn 27 (Đoàn Triệu Hải), Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

Giữ đúng khoảng cách người cách người 2 mét, hàng cách hàng 2 mét. Giữ đúng khoảng cách người cách người 2 mét, hàng cách hàng 2 mét.

Không tập trung quá 20 người trong huấn luyện bắn súng Không tập trung quá 20 người trong huấn luyện bắn súng


Chia nhỏ, tập nhiều ở tất cả các khoa mục huấn luyện. Chia nhỏ, tập nhiều ở tất cả các khoa mục huấn luyện.

Chú trọng thuần thục các yếu lĩnh, kỹ thuật cá nhân trong huấn luyện. Chú trọng thuần thục các yếu lĩnh, kỹ thuật cá nhân trong huấn luyện.

Bộ đội ở đâu, quân y ở đó, liên tục kiểm tra y tế, theo dõi thân nhiệt từng người. Bộ đội ở đâu, quân y ở đó, liên tục kiểm tra y tế, theo dõi thân nhiệt từng người.

Tăng cường đội ngũ cán bộ cấp phân đội, kịp thời uốn nắn, sửa sai, kiểm tra động tác, kỹ năng bộ đội. Tăng cường đội ngũ cán bộ cấp phân đội, kịp thời uốn nắn, sửa sai, kiểm tra động tác, kỹ năng bộ đội.
Theo QĐND.vn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo