Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Niềm tin của người dân là thước đo sự lãnh đạo của Đảng

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyên đề hội nghị lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24/9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả

Báo cáo về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết: Qua 3 năm, TP đã cơ bản hoàn thành các đề án đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Cụ thể như: một số đề án, chương trình, cơ chế đột phá (các đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; quy chế thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người tài năng đặc biệt, các chính sách hỗ trợ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức...) đã được nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện, tạo sự phấn khởi, đồng thuận chung trong cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận tại hội nghị Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận tại hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, việc triển khai các nội dung, đề án đạt một số kết quả tích cực, tạo sự chủ động nhiều hơn cho Thành phố so với thời gian trước. Tiến độ các dự án nhóm A được đẩy nhanh hơn khá nhiều so với việc trình các cơ quan Trung ương thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của TP. Bên cạnh đó, việc  huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho TP vay lại đã giúp thành phố có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển...

Đồng thời, việc đẩy mạnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn TP đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt là kịp thời giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực có liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn TP, góp phần phục vụ tốt hơn, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan, tổ chức của TP.

Ngoài ra, chính sách chi thu nhập tăng thêm đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện TP, góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy Nhà nước trên các lĩnh vực, giúp TP đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: TP tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung quyết liệt triển khai hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hoàn thành và triển khai thực hiện tốt Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để TP phát triển nhanh, bền vững.

Xử lý kỷ luật hơn 2.000 đảng viên

Báo cáo về chuyên đề tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải cho biết: trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra 156 tổ chức Đảng và 43 đảng viên, giám sát 49 tổ chức Đảng và 42 đảng viên. Các ấp ủy Đảng đã kiểm tra hơn 11.000 tổ chức Đảng với gần 11.500 đảng viên; giám sát 8.638 tổ chức và hơn 10.500 đảng viên.

Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã kỷ luật 46 tổ chức Đảng bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Cấp ủy đã xem xét xử lý hơn 2.000 đảng viên, trong đó hơn 1.400 đảng viên bị khiển trách, 476 đảng viên bị cảnh cáo, 71 đảng viên bị cách chức, 50 đảng viên bị khai trừ.

TPHCM có 3 điều kiện đứng đầu cả nước

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao các đại biểu đã đóng góp cho văn kiện. Qua nhiều lần đóng góp, chất lượng văn kiện ngày càng được nâng cao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh một số nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị, như cần giữ cụm từ “… xứng đáng với niềm tin của nhân dân”. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Đảng ta là đảng cầm quyền, tự mình quyết định việc lãnh đạo, nhưng để đo được sự lãnh đạo đó thì niềm tin của người dân chính là thước đo.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X Quang cảnh hội nghị lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X

Về góp ý tên đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2026-2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để TP phát triển nhanh, bền vững, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã giải thích rõ cụm từ “để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương”. Hiện nay, TPHCM có 3 điều kiện đứng đầu cả nước, là năng suất lao động cao, hệ số khuếch đại vốn đầu tư xã hội, và hệ số đòn bẩy thu chi ngân sách cao. “Năng suất lao động của TP cao hơn gần 3 lần so với bình quân cả nước. Một đồng vốn đầu tư công sẽ thu hút 10-14 đồng vốn đầu tư xã hội và 1 đồng ngân sách bỏ ra sẽ thu về 5 đồng, trong khi hơn 50 địa phương bỏ ra 1 đồng thì thu về không tới 1 đồng.”- Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu.

Đối với tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cần bổ sung đánh giá tác động, ý nghĩa của thu nhập tăng thêm đối với cán bộ công chức. Thông thường để có mức thu nhập tăng thêm 1,2 lần thì cán bộ công chức phải mất 15-25 năm làm việc. “Chính sách về thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 đã góp phần động viên cán bộ công chức làm việc có năng suất cao hơn, tạo động lực cải cách hành chính.”- Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông qua Nghị quyết chuyên đề hội nghị lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X với các nội dung như: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo chuyên đề tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động số 08 – CTTHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016 – 2020”. Bên cạnh đó là 20 chương trình, đề án thành phần trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM yêu cầu toàn Đảng bộ nêu cao truyền thống cách mạng, tự hào TP mang tên Bác Hồ, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của TP chủ động ngăn chặn quyết liệt nguy cơ lây nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng, đảm bảo giữ vững an ninh, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo