Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Phải bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn chiều 9/8.

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện chương trình phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), chiều 9/8, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi giao kế hoạch là 455.909,989 tỷ đồng. Chính phủ xin UBTVQH cho ý kiến về 114 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định…

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, Chính phủ có tờ trình UBTVQH cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn đợt 3 là 100.426 tỷ đồng. Như vậy, số vốn còn lại Chính phủ chưa trình UBTVQH cho ý kiến (sau đợt 3 này) là 355.483 tỷ đồng. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, sau hơn 1 năm từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đến nay vẫn chưa hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tiến độ giao vốn là chậm, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đề nghị Chính phủ quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, phân bổ hết số vốn còn lại theo quy định. Việc phân bổ, giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với số vốn còn lại cần thực hiện trước 31/12/2022, sau thời hạn trên, chuyển toàn bộ số vốn còn lại vào dự phòng chung để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Báo cáo thẩm tra cũng nêu, có ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc giao vốn chậm, đồng thời đề nghị kiên quyết cắt giảm toàn bộ số vốn đến nay chưa phân bổ, điều chuyển cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, còn thiếu vốn để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025. Về nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ, bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3), Ủy ban đề nghị tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 29 của Quốc hội, Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 của UBTVQH. Việc thay thế dự án trong danh mục phải là các dự án thực sự cần thiết, đã đủ thủ tục đầu tư và bảo đảm không vượt tổng số dự án, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực Quốc hội đã quyết nghị cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Việc bố trí vốn cho các dự án thay thế, các dự án điều chỉnh bổ sung phải tập trung để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Trường hợp bố trí vốn cho các dự án mới chưa có trong danh mục dự án đã báo cáo Quốc hội phải là các dự án thực sự cần thiết, cấp bách.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại phiên họp. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại phiên họp.

Cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ và thẩm tra của Ủy ban Tài chính và Ngân sách, nhưng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, nếu sau khi đồng tình với đề xuất của Chính phủ (đợt 3), số vốn còn lại Chính phủ chưa trình UBTVQH cho ý kiến (sau đợt 3 này) là 355.483 tỷ đồng, vẫn dư số tiền rất lớn. Vì sao còn số lượng lớn như thế này? Tập trung nhiều ở đâu? Bao giờ thì phân bổ được số này? Trong khi đó, gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43 vẫn giải ngân chậm, nhiều lĩnh vực đầu tư quan trọng chưa có danh mục nào. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ vướng ở đâu dẫn đến chưa giao vốn được.

Các Ủy viên UBTVQH cơ bản thống nhất với chủ trương bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đồng thời nhấn mạnh việc bổ sung, điều chỉnh phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, UBTVQH thống nhất chủ trương bố trí, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 3) cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến của UBTVQH để hoàn thiện danh mục, mức vốn của từng dự án.

UBTVQH đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, bảo đảm việc quyết định giao danh mục, phân bổ vốn cho từng dự án và bổ sung, điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư trung hạn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc bố trí vốn phải tập trung, không phân tán, dàn trải, manh mún, bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo