Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Phải là những chiến sĩ xung kích nhất trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

* Đồng chí Lương Văn Nhiền tái đắc cử Bí thư Đảng ủy

(Thanhuytphcm.vn) - Trong hai ngày 28 và 29/7, Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Đại biểu lần X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 130 đại biểu đại diện cho 490 đảng viên từ 14 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Khối. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã có sự đổi mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các đơn vị cơ sở. Trong đó, cấp ủy các cơ quan sự nghiệp đã bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đề xuất được nhiều ý kiến có chất lượng cho công tác lãnh đạo quản lý của Bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, cấp ủy khối trường đã chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, tập trung phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng mở rộng quy mô, phạm vi, đa ngành nghề đào tạo. Gần 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp đã tìm được việc làm ngay; nhiều học sinh, sinh viên đã đoạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế, các liên hoan chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Cấp ủy khối doanh nghiệp phối hợp cùng lãnh đạo thực hiện hoạt động kinh doanh - dịch vụ vừa đảm bảo tính định hướng, đề cao các sản phẩm văn hóa phục vụ cộng đồng, vừa đảm bảo kinh doanh có lãi, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động.

Đảng ủy Khối cũng đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chủ động các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, đã kết nạp được 204 đảng viên mới trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao việc Đảng bộ Khối đã khắc phục nhiều khó khăn, phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Đảng bộ Khối cần có giải pháp thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đề ra. Đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ Khối cần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc Khối trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 33 của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kết luận số 76 ra ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33.

“Chính mỗi cán bộ quản lý, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, giảng viên, văn nghệ sĩ, vận động viên, sinh viên, học sinh của Khối phải là những chiến sĩ xung kích nhất trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc; tham gia phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật, phát huy và chắp cánh cho mọi sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm mới có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước, của các tỉnh phía Nam và TPHCM; những sáng tác mới hưởng ứng chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguồn lực quan trọng của Đảng bộ Khối cũng chính là nguồn lực quan trọng của TPHCM trong triển khai hiệu quả Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TP mà dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP đang hướng đến” – đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cũng cho rằng Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao của ngành. Nhiều văn nghệ sĩ, đội ngũ quản lý có tầm ảnh hưởng lớn đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP và cả nước, đòi hỏi người cán bộ phải có tầm nhìn, có năng lực trí tuệ, phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng, có năng lực tập hợp, đoàn kết trong giới; giữ vững nguyên tắc và tích cực tham mưu giải quyết các vấn đề phục vụ sự phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể thao của Bộ tại khu vực phía Nam. Đảng bộ Khối cần tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối để có biện pháp định hướng kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh...

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 với một số chỉ tiêu quan trọng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp từ 30 đảng viên mới trở lên; phấn đấu hàng năm có 20% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, không có cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ...

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành mới đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lương Văn Nhiền tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI.

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo