Thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021

Phấn đấu cuối tháng 8/2020 tuyến metro Bến Thành - Tham Lương bàn giao mặt bằng đạt 70%

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn đi trên cao

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo về các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, đối với dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, phấn đấu đến cuối tháng 8/2020 hoàn thành thủ tục và chi trả bồi thường đạt 90% trường hợp và bàn giao mặt bằng đạt 70% trường hợp.

Đồng thời, UBND các quận thực hiện đồng bộ việc bồi thường và tiếp nhận mặt bằng; tập trung vận động giải thích để người dân ủng hộ việc triển khai dự án; xây dựng kế hoạch và đề xuất giải pháp thực hiện đối với các trường hợp có khó khăn, vướng mắc. Đối với các trường hợp hiện tại không có mặt tại Việt Nam, tiến hành vận động và đề nghị thực hiện việc ủy quyền để thực hiện các thủ tục tiếp nhận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với các tổ chức nhà nước và công trình công cộng, đề nghị yêu cầu khẩn trương thực hiện việc di dời và bàn giao mặt bằng.

Về công tác bồi thường trên địa bàn Quận 3, giao UBND Quận 3 phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh pháp lý để triển khai công tác bồi thường, thực hiện trong tháng 8/2020; việc triển khai chi trả tiền bồi thường, thực hiện bắt đầu từ tháng 9/2020. 

Đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết. Đồng thời, giao Sở Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, phê duyệt các hồ sơ tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung của dự án, đảm bảo tuân thủ theo quy định; xem xét, giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý Đường sắt đô thị về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị số 1 và giá thành theo kilomet vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị báo cáo UBND TP.

Mặt khác, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND TP giải quyết các kiến nghị của Ban Quản lý Đường sắt đô thị, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Chính phủ Việt Nam và của nhà tài trợ JICA.

Bên cạnh đó, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị chủ trì phối hợp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở GTVT và Sở Tư pháp để rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo biên bản tổng hợp kết quả đàm phán Phụ lục Hợp đồng số 19 và triển khai các bước công việc tiếp theo liên quan theo thẩm quyền của chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc của dự án theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng chấp thuận cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị tiếp tục sử dụng kinh phí còn lại trong số 20 tỷ đồng đã được UBND TP chấp thuận tạm ứng tại Công văn số 1567/VP-DA ngày 29/4/2020 cho đến khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị hoàn tất thủ tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Về dự án xây dựng công trình kết nối đồng bộ tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2 tại khu vực nhà ga Bến Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn gửi Sở GTVT việc bố trí nguồn vốn để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án theo quy định. Mặt khác, để đảm bảo công tác quản lý đầu tư công thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư tại địa bàn TP, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND TP về việc bố trí nguồn vốn để các cơ quan, đơn vị được giao lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư công có thể tổ chức thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nhằm đảm bảo chất lượng hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công theo quy định. 

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo