Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Phát động bình chọn và trao giải báo chí “MTTQ Việt Nam TP vì hạnh phúc của Nhân dân” lần 2

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn và trao giải báo chí với chủ đề “MTTQ Việt Nam TP vì hạnh phúc của Nhân dân” lần 2 (2022 – 2023).

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định mục đích nhằm tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của hệ thống MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức thành viên gắn với những cách làm sáng tạo, hướng về cơ sở, khu dân cư nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương đất nước.

Đồng thời, tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, có chất lượng về tư tưởng, chính trị, có nội dung và hình thức hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao gắn với công tác mặt trận.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM yêu cầu việc bình chọn, trao giải đảm bảo tiêu chí khách quan, minh bạch; lựa chọn được những tác giả, tác phẩm xứng đáng để trao giải.

Cũng theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP yêu cầu các tác phẩm tham gia xét tặng giải thưởng theo thể loại ghi chép, phản ánh, điều tra, phóng sự, ký báo chí, chân dung nhân vật, gương người tốt việc tốt, phỏng vấn, bình luận, phóng sự ảnh... đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.

Đối tượng, loại hình tham gia được chia làm 2 bảng. Bảng A dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương, TPHCM bao gồm các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Bảng B dành cho cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên Bản tin Mặt trận TPHCM, TP Thủ Ðức, quận, huyện, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP bao gồm các loại hình bản tin, phát thanh, trang tin điện tử tổng hợp.

Thời gian đăng tải tác phẩm, đối với các tác phẩm được đăng tải trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình (Bảng A) và trên bản tin, phát thanh, trang tin điện tử tổng hợp (Bảng B) từ ngày 6/12/2021 đến ngày 20/6/2023 và được lãnh đạo các cơ quan báo chí, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, TP Thủ Đức, quận, huyện, các tổ chức thành viên tuyển chọn, gửi dự thi.

Nội dung, tác phẩm thể hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc do MTTQ và các tổ chức thành viên TP phát động hoặc phối hợp thực hiện. Cụ thể, các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động hoặc phối hợp thực hiện; gương cán bộ, địa phương làm tốt công tác mặt trận, gương người tốt, việc tốt trong các chức sắc, tu sĩ tôn giáo, các giới, các tầng lớp nhân dân về tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, đóng góp quỹ do MTTQ Việt Nam phát động, thể hiện việc đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của mặt trận theo hướng thiết thực, cụ thể và hiệu quả cao.

Đồng thời, phản ánh công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong hoạt động giám sát, phản biện của mặt trận thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; giới thiệu và nhân rộng những tấm gương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tích cực góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, mang tri thức, khoa học công nghệ ở nước ngoài về để kết nối những kiều bào trẻ đóng góp cho quê hương, thể hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển.

Ngoài ra, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của người tiêu dùng hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó giúp phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững, đồng thời góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam.

Giới thiệu và nhân rộng “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TP...; tập thể, cá nhân có những thành tích đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn TP; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị còn có những đóng góp thầm lặng mang ý nghĩa thiết thực và hiệu quả cho cộng đồng, xã hội.

Về tiêu chí, các tác phẩm báo chí được xét tặng và trao giải phải là những tác phẩm bằng tiếng Việt đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) kể từ ngày 6/12/2021 đến ngày 20/6/2023. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì phải có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

Đồng thời, tác phẩm được xét tặng và trao giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới, những mô hình hay về công tác mặt trận được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; thể hiện hấp dẫn, sinh động.

Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 21/6/2023 tại Ban Tuyên giáo - Đối ngoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1 và gửi kèm bản mềm về thư điện tử giaibaochi.mttqtphcm@gmail.com.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo