Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019

Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại điểm cầu TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 13/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác trọng tâm mặt trận năm 2019. Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. Tại điểm cầu TPHCM đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu.

Nhiều hoạt động hiệu quả

Năm 2018, hệ thống MTTQ các cấp đã đổi mới, nội dung phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả; công tác thăm hỏi, động viên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu thường xuyên, nề nếp và kịp thời. Bên cạnh đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng đến các cơ sở, khu dân cư và hướng về lợi ích thiết thực của đời sống nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí đã có chuyển biến tích cực; mối quan hệ giữa mặt trận với chính quyền ngày càng chặt chẽ, công tác địa phương phối hợp ngày càng có hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng trong công tác mặt trận hiện nay vẫn hạn chế như việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, cung cấp thông tin, nắm dư luận xã hội một số nơi chưa kịp thời, thiếu tính dự báo; việc vận động người Việt Nam ở nước ngoài cũng chưa thực hiện một cách có hiệu quả; việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; hoạt động phản biện xã hội của một số địa phương còn hạn chế… Các đại biểu cũng nêu những khó khăn trong quá trình tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp…

Nêu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn với Trung ương chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện Quyết định 98 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về luân chuyển cán bộ. Cụ thể khoản 1, điều 4 luân chuyển cán bộ quy hoạch từ giữa các cơ quan, đơn vị khối Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và ngược lại để tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ, sức bật và đổi mới thật sự trong quy hoạch cán bộ và đào tạo cán bộ qua từng lĩnh vực; cần đảm bảo 3 độ tuổi trong Ban thường trực trong nhiệm kỳ.

Về nhiệm vụ năm 2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định tập trung cho đại hội, đặc biệt hoàn thành các công trình đại hội các cấp, nên trong triển khai nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm đến cơ sở không đưa ra nhiều nội dung mới sẽ khó tập trung hoàn thành và hiệu quả không cao; cần sơ kết mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị để có cơ sở cho các tỉnh, thành định hướng trong thời gian tới.

Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của nhân dân

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; chủ động bám sát và tổ chức các hoạt động tiếp xúc, lắng nghe để phản ánh kịp thời ý kiến nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên, tiếp xúc, tổ chức động viên, thăm hỏi, biểu dương phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu các dân tộc, tôn giáo, tăng cường đối thoại với các tổ chức tôn giáo ở địa phương; đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết năm 2019.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, triển khai các cuộc vận động trong phong trào thi đua yêu nước; tập trung tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai các giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền vận động, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong nhân dân; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu hệ thống mặt trận các cấp tích cực triển khai, vận động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; hoàn thiện cơ chế nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành triển khai các cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, trọng tâm, trọng điểm thực hiện năm 2019, nhất là tổ chức thành công đại hội có hiệu quả.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo