Thứ Sáu, ngày 6 tháng 8 năm 2021

Phát huy mạnh mẽ tính nêu gương, nhất là người đứng đầu, cấp ủy

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ XI diễn ra ngày 30/12.

(Thanhuytphcm.vn) - Tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ XI diễn ra ngày 30/12, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 được Ban Thường vụ Thành ủy xác định  là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện thật hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2021.

Kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, quy trình chuẩn bị nhân sự

Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, trong năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, với quyết tâm chính trị cao, thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phải thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, vừa phải duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh; cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cũng đã kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém và tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Một trong những kết quả nổi bật là lãnh đạo thực hiện tốt việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, dân chủ, công tâm, khách quan. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, giải quyết các đơn, thư tố cáo, phản ánh kiến nghị, nhất là các đơn, thư có liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp.

Riêng  hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội TP và HĐND các cấp có nhiều nỗ lực, đổi mới, tiếp tục thực hiện hiệu quả “kỳ họp ít giấy”; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và quan tâm công tác tái giám sát.

Liên quan đến việc chủ đề năm 2020, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho hay ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” với những hoạt động thiết thực, lần đầu tiên TP tổ chức chương trình “Đối thoại văn hóa” với chủ đề “Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TPHCM - TP văn hóa” đã được các giới đồng bào đánh giá cao, nội dung chương trình đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP trong việc giữ gìn, củng cố những phẩm chất đáng quý của con người TP, là yếu tố quan trọng để hình thành bản sắc văn hóa TPHCM.

Nêu gương từ lời nói đến việc làm

Thông tin về dự thảo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2021, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cho biết, năm 2021, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện thật hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X, đại biểu HĐND TP Thủ Đức, huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM.

Đối với công tác xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. “Phát huy mạnh mẽ tính nêu gương, trước hết là sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, là cấp ủy, nêu gương từ lời nói đến việc làm và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật theo quy định”. – Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị TP theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân TP tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, nắm tình hình Nhân dân, tăng cường đi cơ sở, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; nghiên cứu các giải pháp làm công tác vận động Nhân dân trên mạng xã hội, nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp để có các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân chung tay phòng, chống dịch.

Về công tác cán bộ, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo