Thứ Tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Phát huy nguồn lực con người để phát triển TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu.

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân sau phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND TPHCM khóa IX. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM có 10 triệu dân, trong đó có gần 5 triệu lao động, đây là nguồn lực lớn nhất mà TP có sẵn. Do đó, TP phải tìm cách phát huy nguồn lực lớn này để phục vụ phát triển TP.

Kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa GRDP tăng 7,86% so với cùng kỳ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế từng bước giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư tăng yếu tố khoa học kỹ thuật. Lĩnh vực thương mại tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 12,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,2%).

Cùng với đó, môi trường đầu tư cải thiện, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển được các thành phần kinh tế quan tâm thực hiện, đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tiếp tục có kết quả khả quan; số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong 6 tháng là 21.487 DN và số dự án FDI được cấp mới đều tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động chuyển giao công nghệ tiên tiến, kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN, hiệu quả hợp tác quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hợp tác quốc tế trong hoạt động chuyển giao công nghệ…

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thông tin: Trong 2,5 năm vừa qua, về cơ bản kinh tế TP tăng trưởng tốt, giữ vững vị trí đầu tàu cả nước, có mặt tiến bộ. TP giữ vững vị trí đóng góp 22% kinh tế của cả nước; thu ngân sách nhà nước đóng góp khoảng 27% cả nước; đóng góp 48% khách du lịch của cả nước. TP giữ vai trò trung tâm tài chính, tổng số nguồn vốn huy động vào hệ thống ngân hàng, tài chính chiếm 29%. Về kiều hối, TP chiếm khoảng 50% của cả nước, với mỗi năm khoảng 5 tỷ USD. Kinh tế TP phát triển theo chiều sâu tốt hơn. Tuy nhiên, có 3 lĩnh vực còn hạn chế, phải củng cố vị trí của TP, đó là tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài.

Về 7 chương trình đột phá của TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá có chương trình triển vọng hoàn thành cao, có chương trình có nguy cơ không hoàn thành, có chương trình nguy cơ lớn không hoàn thành. Riêng với Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của TP, vừa qua TP triển khai nhiều biện pháp, nổi bật là xây dựng đô thị thông minh. Đây là giải pháp tổng hợp để nâng cao chất lượng tăng trưởng, môi trường cạnh tranh. Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với việc hình thành nhiều trung tâm, giải pháp có tham khảo kinh nghiệm thế giới. Về lâu dài, để TP có một trung tâm hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa ra TP và cả vùng, TP đã khởi động việc quy hoạch Khu Đô thị sáng tạo phía Đông TP gồm 3 quận là 2, 9, Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Vừa qua, TP đã sơ kết báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội cho thấy rằng, nguồn lực đất đai của TP dành cho công nghiệp, dịch vụ, đô thị chưa tương xứng; trong khi nguồn lực đất đai TP còn lớn nhưng khai thác chưa hiệu quả và TP kiến nghị giảm tỷ lệ đất cho nông nghiệp, tăng đất cho công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Vừa qua, Thủ tướng đã cho TP chuyển 26.000 ha đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Đây là sự chuyển đổi tạo môi trường, cơ chế, nguồn lực phát triển rất quan trọng của TP.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho hay: TP tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; hỗ trợ các DN khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu, hình thành cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN khởi nghiệp ở giai đoạn hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm thị trường hoạt động ở nước ngoài và ngược lại.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và không để phát sinh thêm nợ mới. Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào TP, trong đó tập trung thu hút các nhà đầu tư có quy mô lớn; nghiên cứu phân tích thuận lợi và khó khăn, cụ thể hóa những chính sách hỗ trợ, ưu đãi của TP đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước khi thực hiện các hiệp định thương mại đã ký kết; ưu tiên xúc tiến mời gọi đầu tư vào các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của TP. Mặt khác, tập trung công tác đổi mới và sắp xếp DN nhà nước. TP tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Tiếp tục triển khai kế hoạch Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP. Ttiếp tục triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn nông nghiệp với DN và nông dân; thu hút các DN đầu tư vào nông nghiệp,…

Đề cập về giải pháp phát triển TP thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phân tích: Về nguồn lực để phát triển TP hiện nay đó là con người. Vì TP có 10 triệu dân, trong đó có gần 5 triệu lao động, đây là nguồn lực lớn nhất mà TP có sẵn. Do đó, TP tìm cách phát huy nguồn lực lớn này để phát huy 5 triệu người lao động thành 5 triệu người sáng tạo phục vụ phát triển TP.

“Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP xác định, để tạo đột phá cho phát triển TP thì phải có đột phá và phát huy con người sáng tạo phát triển TP. Trên tinh thần mỗi một đơn vị, mỗi một chi bộ, mỗi đảng viên cần thảo luận xác định rõ ở đơn vị mình nếu việc gì vừa qua làm tốt thì tiếp tục, nếu việc gì cần phải thay đổi thì phải dứt khoát thay đổi” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Về thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Vừa qua, TP quyết liệt triển khai các nội dung mà Nghị quyết 54 cho phép; đồng thời TP cũng đang xem xét thực hiện 2 chuyên đề. Thứ nhất là chuyên đề về quy trình, cách thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư nhằm triển khai nhanh hơn, hiệu quả, vì đây là một khâu cản trở rất nhiều lĩnh vực. Hiện UBND TP đang đặt định hướng và sẽ có cuộc trao đổi chuyên đề đề xuất quy trình và cơ chế làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư tốt hơn, nếu chỗ nào khác luật hiện hành, TP xin thêm cơ chế đặc thù ngoài 5 nội dung mà Nghị quyết 54 cho phép. Thứ hai, chuyên đề huy động khoa học công nghệ thực sự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo kết nối giữa khoa học, DN, nhà nước.

Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút vốn đầu tư; tái cơ cấu ngân sách cho các dự án, ưu tiên dồn vốn cho các dự án kết thúc vào năm 2020; có kế hoạch chuyển đổi 26.000 ha đất đã được Thủ tướng cho phép chuyển đổi để biến thành giá trị nguồn lực cho TP.

Đình Lý - Long Hồ

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 17/7/2018

* Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), chiều 17/7, đoàn cán bộ Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân do đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Bí thư Quận ủy dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính (trú khu phố 7, phường Tân Tạo A) và thương binh 1/4 Nguyễn Văn Đến (trú khu phố 4, phường Tân Tạo A), mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. (Bá Tuấn)

* Sáng 17/7, Trung tâm Văn hoá Quận 7 tổ chức hội thi đố em “Kiến thức muôn màu” năm 2018. Hội thi thu hút 10 đội thi đến từ 10 phường đến tham gia tranh tài. Kết quả, phường Phú Thuận xuất sắc đạt giải Nhất; phường Tân Thuận Đông đạt giải Nhì; phường Phú Mỹ đạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Khuyến khích và 1 giải cổ động viên. Sau hội thi cấp Quận, Ban tổ chức sẽ chọn các đơn vị xuất sắc tham dự hội thi đố em “Kiến thức muôn màu” cấp Thành phố vào ngày 5/8/2018. (Thương Lâm).

* Sáng 17/7, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh Quận 4 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 (là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong cơ quan tổ chức thuộc quận và UBND 15 phường). Lớp học được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 17 - 20/7 với sự tham gia của 110 học viên,  học các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng, an ninh, Dân quân tự vệ… (Tấn Cường)

Tin vắn ngày 14/7/2018

* Ngày 14/7, tại Trạm Y tế xã Thái Mỹ, Bệnh viện huyện Củ Chi đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 90 người là đối tượng chính sách đang sinh sống trên địa bàn xã Thái Mỹ. Ngoài ra, đoàn còn tặng 90 phần quà cho 90 người đến khám bệnh, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng do Bệnh viện huyện Củ Chi vận động kinh phí. Đây là hoạt động khởi động các chương trình đền ơn đáp nghĩa của Bệnh viện huyện Củ Chi kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). (Ngọc Thùy)

* Sáng 14/5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Tân Bình tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 58 đồng chí là cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp quận. Lớp bồi dưỡng trang bị những vấn đề trọng tâm về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng; nhiệm vụ của Chi ủy và công tác của Bí thư Chi bộ; nội dung và phương thức tiến hành công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và vận động nhân dân của Chi bộ trực thuộc; công tác phòng, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. (Kim Thoa).

* Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nắm bắt dư luận xã hội năm 2018 cho hơn 130 đồng chí là thành viên tổ dư luận xã hội quận và cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội quận, cán bộ tuyên giáo các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tại hội nghị, các học viên được nghe báo cáo viên giới thiệu các nội dung: một số vấn đề về dư luận xã hội, phân biệt dư luận xã hội với tin đồn; công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; nắm bắt dư luận xã hội thông qua mạng lưới cộng tác viên… (Nguyễn Thị Luân).

* Ngày 13/7, Quận ủy Quận 1 tổ chức vòng chung kết hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018 với chủ đề “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng”. 32 thí sinh thuộc 18 đảng bộ cơ sở tham dự hội thi đã trải qua vòng sơ khảo với phần thi xây dựng đề cương báo cáo; 13 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng chung kết thực hiện các phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Kết quả: giải Nhất thuộc về thí sinh Trần Thị Mỹ Phượng, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1; giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Thị Hiền, Đảng bộ phường Cầu Kho; đồng giải Ba thuộc về thí sinh Đỗ Thị Tuấn, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh và Nguyễn Thị Hương Thảo, Chi bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân. (Xuân Thanh).

* Chiều 13/7, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 tổ chức sơ kết thực hiện chỉ thị 837/CT-BTL ngày 14/4/2017 của Tư lệnh Quân khu 7 về tổ chức, xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ban CHQS và đơn vị tự vệ thuộc Quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu 7. Trong thời gian vừa qua, Ban CHQS quận đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 623 cán bộ dân quân tự vệ ở các cơ sở, phát triển được 11 đảng viên mới, tích cực củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ, hiện nay số lượng tự vệ đạt 12,64% so với tổng số cán bộ công nhân viên chức. (Tấn Cường).