Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát huy trí tuệ tập thể và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 1/3, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cho biết, sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm, nội dung, phạm vi và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy đối với hệ thống chính trị; vừa bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời, phát huy tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Một trong những kết quả nổi bật khác là công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, về nội dung kiểm điểm, tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại đã được cụ thể hóa, quy trình tổ chức thực hiện được quy định chặt chẽ. Do đó, cơ bản khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích; kết quả đánh giá, xếp loại ngày càng thực chất hơn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tại Đảng bộ TP, đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao, điển hình có 8 đột phá, sáng tạo và 10 chuyên đề trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Tiêu biểu như: Công tác đào tạo cán bộ trẻ của TP thông qua việc thực hiện 3 chương trình (Chương trình lãnh đạo, quản lý xuất thân từ giai cấp công nhân; Chương trình lãnh đạo, quản lý cán bộ trẻ; Chương trình đào tạo 300, 500 tiến sĩ, thạc sĩ của TP); Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2010 - 2020; Chủ trương thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp trên địa bàn TP, đã đặt những bước đi đầu tiên cho việc thực hiện Đề án Chính quyền đô thị hiện nay; Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM; Xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, qua gần 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), TPHCM và các cấp ủy trực thuộc đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, từng bước sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức xã hội xác định rõ phương thức hoạt động và lề lối làm việc của mỗi tổ chức; nhất là sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát, công tác vận động quần chúng... Đặc biệt, đã đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy, khắc phục sự chồng chéo giữa lãnh đạo và quản lý, tạo điều kiện để HĐND, UBND và các cơ quan hành chính nhà nước, phát huy trí tuệ, năng động sáng tạo trong quản lý và điều hành, đạt nhiều thành tựu, kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Phát huy nội lực, khơi dậy sức dân

Về các nhiệm vụ, giải pháp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TPHCM là đô thị đặc biệt, quy mô dân số lớn, là trung tâm kinh tế - xã hội khu vực phía Nam, nơi triển khai xây dựng chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND quận, phường. Vì vậy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với bộ máy hành chính nhà nước đòi hỏi phải có tư duy mới, phù hợp tình hình mới trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, một trong những nội dung trọng yếu hiện nay là tập trung lãnh đạo xây dựng và kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền đô thị; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ cho người dân. Cần nghiên cứu xây dựng cơ chế phân cấp, ủy quyền hợp lý theo hướng việc gì cấp nào làm tốt hơn thì mạnh dạn giao, những việc gì luật pháp cho phép thì đề xuất cơ chế thí điểm nếu thấy cần thiết. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Các đồng chí chủ trì hội nghị Các đồng chí chủ trì hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gồm nhiều vấn đề lớn có ý nghĩa chiến lược. Đó là lãnh đạo hệ thống chính trị bằng đường lối chủ trương chính sách, bằng sự gương mẫu của đội ngũ, bằng sự kiểm tra giám sát, chịu sự giám sát của nhân dân. Trước hết là đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, có nghĩa là “đúng vai, thuộc bài”. Cùng với đó là nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị; phát huy trí tuệ tập thể và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc báo cáo tại hội nghị Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc báo cáo tại hội nghị

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; tăng cường thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy. “Đặc biệt là tiếp tục thực hiện mỗi cán bộ đảng viên phải có chương trình hành động như một lời cam kết thực hiện đúng và tốt chức trách nhiệm vụ của mình. Phát huy tinh thần mỗi cán bộ đảng viên tự học tập rèn luyện, tự quản trị bản thân, tự phê bình và phê bình” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các đơn vị quan tâm xây dựng cơ sở đảng vững mạnh; tăng cường tiếp công dân và tổ chức các cuộc làm việc, đối thoại trực tiếp với dân; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, tăng tính tự chủ trong hoạt động, gần dân, sát dân.

Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo