Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Phát huy vai trò của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học đóng góp vào sự phát triển của TPHCM

Đồng chí Phan Văn Mãi, đồng chí Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng Hội đồng Hiệu trưởng các khối ngành trực thuộc Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 21/5, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM tổ chức kỳ họp toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM lần thứ I - năm 2022. Tham dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Tại kỳ họp, UBND TPHCM công bố quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng Hiệu trường các trường đại học trên địa bàn TPHCM. Theo đó, Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố gồm: Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Văn Hiếu và Bí thư Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM là Phó Chủ tịch Hội đồng; 51 cơ sở giáo dục đại học là thành viên tham gia Hội đồng Hiệu trưởng; ngoài ra còn có tổ giúp việc Hội đồng Hiệu trưởng TP gồm 5 thành viên.

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học trong năm 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng TP Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thời gian qua, Hội đồng Hiệu trưởng TP đã góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo 7 Chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện đề án thuộc Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Là nơi quy tụ đội ngũ cản bộ khoa học - kỹ thuật, do vậy Hội đồng Hiệu trưởng TP đã phát huy tốt trí tuệ, hỗ trợ tích cực cho lãnh đạo Thành phố thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các đề án, chương trình nhằm xây dựng các chính sách, chủ trương cho TP. Hội đồng Hiệu trưởng TP đã trở thành nơi giao lưu để các trường đại học thành viên xây dựng các mối liên kết, qua đó mở rộng, tăng cường hoạt động hợp tác, chia sẻ nguồn lực giữa các trường, tạo động lực để các trường cùng nhau nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước, xu thế phát triển của khu vực và thế giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức phát biểu tại kỳ họp Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức phát biểu tại kỳ họp

Các trường Đại học thành viên ngày càng quan tâm hơn đến công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, kết quả là số trường đạt tiêu chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam ngày càng tăng, số chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn trong nước và chuẩn quốc tế tăng dần qua các năm và hiện đã có trường được đánh giá cao trong bảng xếp hạng của các tổ chức giáo dục có uy tín trên thế giới. Những kết quả này đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn TP trong việc góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án và các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn TP.

Trao đổi tại kỳ họp, GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM đề xuất, TP phân tích, đánh giá các cơ sở đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu phát triển của TP; định hướng phát triển và xây dựng cơ chế phối hợp, cùng đào tạo, cùng đảm bảo chất lượng. Từ đó, định hướng phát triển các trường trong khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên cho TP. Bên cạnh đó, TP cần hỗ trợ hợp tác quốc tế song phương với các TP đối tác. Xác định các TP hợp tác song phương, xác định tiềm lực kinh tế, xã hội và giáo dục, đề xuất cơ chế hợp tác và tiến hành trao đổi giảng viên, sinh viên, học sinh theo kế hoạch, đánh giá hiệu quả hợp tác và đề xuất cải tiến.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp đề nghị Hội đồng Hiệu trưởng TP đề xuất chuẩn đầu ra dành cho nhân lực thuộc khối ngành sức khỏe để đáp ứng tình hình thực tế của TPHCM. Đồng thời, TP cần có cơ chế chia sẻ hợp lý về nguồn lực, tài chính, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học hướng đến “Đại học chia sẻ”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Anh Đức đề nghị đơn vị chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án, để có cơ chế hiệu quả các trường phải có ý kiến, chia sẻ phản biện góp ý để TP có điều chỉnh ban hành chính sách mới phù hợp nhất. TP rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, để thực hiện được thì phải có cơ chế phù hợp.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Văn Mãi trân trọng những đóng góp của đội ngũ giáo viên vào sự phát triển của TP. TP có đầy đủ nguồn lực và điều kiện kết nối với nguồn lực từ bên ngoài để phát triển TP và đóng góp cho sự phát triển của cả nước, xây dựng TP ngang tầm khu vực và quốc tế. Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học đóng vai trò quan trọng trong nguồn lực đó. Lãnh đạo TP mong muốn phát huy Hội đồng Hiệu trưởng như là tập thể “tinh hoa” để tư vấn về định hướng phát triển, cơ chế chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu phát triển của TP. Tại kỳ họp này, các thầy cô các trường đều chia sẻ về “sứ mạng” cùng hành động để tham gia phát triển TP.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi phát biểu tại kỳ họp Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi phát biểu tại kỳ họp

Về nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho TP, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, TP đã có chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa, các trường đại học đã tham gia tích cực vào đề án. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự phối hợp tổng thể, do vậy phải đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực theo từng giai đoạn, từ đó xác định nhiệm vụ đào tạo. Hội đồng hiệu trưởng các trường phải rà soát nhu cầu nguồn nhân lực, dự báo tình hình để tính nhu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực sát với mục tiêu phát triển của TP.

Liên quan đến tư vấn về định hướng phát triển phù hợp với đặc thù của TP, đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn Hội đồng hiệu trưởng, chuyên gia nhà khoa học đóng góp để có định hướng đúng, có cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy nhanh, bền vững, đó là sự phát triển đầu tàu dẫn dắt cả nước và đặt trong mục tiêu ngang tầm khu vực. TP sẽ cung cấp định hướng thông tin và gợi ý để có nhiệm vụ đặt hàng các mục tiêu của TP, các thầy cô nghiên cứu Nghị quyết đại hội đảng bộ TP để nhìn thấy mục tiêu, nhiệm vụ chính, gợi ý để lắng nghe từ Hội đồng các trường Đại học. “TP mong muốn từ mục tiêu TP đề ra, từ thực tiễn hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu Hội đồng hiệu trường các trường đại học chủ động đề xuất và TP sẽ là nơi hội tụ sáng kiến, để giải quyết các vấn đề” - đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ.

Để Hội đồng các trường tham gia thường xuyên, cụ thể vào quyết sách của TP, đồng chí Phan Văn Mãi đề xuất, từ nay có những nội dung UBND trình HĐND, Ban Thường vụ Thành ủy, thì có thể lấy ý kiến Hội đồng. Đồng thời, Hội đồng có thể chủ động quan tâm và gởi ý kiến góp ý đến đoàn ĐBQH TP. Về cơ chế hoạt động, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị Sở GD-ĐT là đơn vị thường trực theo dõi, kết nối thông tin các thành viên, xây dựng nền tảng số để kết nối với hội đồng Hiệu trưởng các trường và các ngành.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo