Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 15/2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nguyễn Thị Minh cho biết, từ khi thành lập đến nay, hệ thống BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Số người tham gia BHXH, BHYT liên tục tăng lên qua các năm: Năm 1995 (năm đầu tiên thực hiện Điều lệ BHXH), cả nước có trên 2,2 triệu người lao động tham gia BHXH bắt buộc và đến năm 2019 ước có gần 16 triệu người lao động tham gia BHXH. Năm 2003 cả nước có gần 11,5 triệu người tham gia BHYT và đến năm 2019 ước có trên 85,9 triệu người tham gia (đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số). Năm 2009 (năm đầu tiên thực hiện BHTN), cả nước có gần 6 triệu người lao động tham gia BHTN và đến năm 2019, ước có trên 13,4 triệu người tham gia.

Tính từ năm 1995 đến nay, toàn ngành BHXH đã giải quyết cho hơn 3,2 triệu người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, trên 120 triệu người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Trung bình mỗi năm Quỹ BHYT đã đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho trên 1.924 triệu lượt người.

Trong 5 năm (2014-2019) số lượng thủ tục hành chính của ngành đã được giảm từ 263 thủ tục xuống còn 27 thủ tục (giảm 76%). Số giờ thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT từ 335 giờ đã giảm xuống còn 147 giờ. Theo đánh giá tại Báo cáo Doing Business 2019 về xếp hạng của các tổ chức quốc tế, chỉ số nộp thuế và BHXH tăng 36 bậc so với Báo cáo Doing Business 2017. Năm 2018 được Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá là "một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương cán bộ, viên chức, người lao động của toàn ngành đã nỗ lực đưa BHXH Việt Nam trở thành một trong những ngành đi đầu, có đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho toàn xã hội, phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Với trọng trách bảo đảm an sinh xã hội, đưa đất nước vào con đường phát triển bền vững, ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT ngày càng đồng bộ, phù hợp với tình hình đất nước và thông lệ quốc tế. BHXH, BHYT đã trở thành mạng lưới an sinh lớn nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo

Thủ tướng nhấn mạnh, chăm lo đời sống, sức khỏe và sự thịnh vượng, ấm no của người dân là sự nghiệp lâu dài của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu xuyên suốt là phải có một hệ thống an sinh xã hội hướng đến toàn dân, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo ra một mạng lưới an toàn, gồm nhiều tầng, nhiều lớp, bảo vệ cho tất cả các thành viên trong cộng đồng xã hội.

“Chúng ta phát triển hạ tầng, kinh tế… nhưng cái đích cuối cùng là an sinh cho người dân, điều này phải được quán triệt để mọi người dân đều được hưởng lợi từ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta”, Thủ tướng lưu ý.

Để trở thành lưới an sinh xã hội trọng yếu đối với mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội, Thủ tướng cho rằng, độ bao phủ của BHXH phải rộng khắp nơi, tất cả người lao động và người phụ thuộc cần phải có lưới an sinh. Với chưa đến 1/3 số người lao động tham gia BHXH hiện nay thì cái đích đến còn xa, do vậy nỗ lực cần phải đạt được cao hơn.

Nhấn mạnh chỉ tiêu phấn đấu tại Nghị quyết 28 là tỷ lệ bao phủ BHXH 35% vào cuối năm 2021, 45% vào cuối năm 2025, BHTN 28% vào năm 2021 và 35% vào năm 2025, Thủ tướng yêu cầu toàn ngành phải có giải pháp mới, sáng tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, như hệ thống pháp luật phải thường xuyên đổi mới, cập nhật cho phù hợp với thông lệ quốc tế, sử dụng công nghệ số để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, giảm mạnh thời gian nộp BHXH. Trong thời gian tới phải kịp thời giải quyết tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, tình trạng trốn đóng BHXH và nâng cao công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan BHXH.

Thủ tướng cũng đề nghị toàn ngành quán triệt sâu sắc những quan điểm lớn của Nghị quyết 28: BHXH Việt Nam một là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, huy động các nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng hưởng công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho BHXH Việt Nam, Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo