Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu đặc thù của TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Nhằm phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TPHCM, UBND TP đã ban hành Kế hoạch phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, các hoạt động phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phải bảo đảm bám sát chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn, tập trung ưu tiên cung cấp thông tin phục vụ phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu của TPHCM: Cơ khí chế tạo, điện - điện tử, hóa chất - cao su - nhựa và chế biến tinh lương thực, thực phẩm.

UBND TP giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối triển khai thực hiện xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước, bao gồm thông tin thư mục và toàn văn về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh/thành phố, cấp cơ sở; thông tin thư mục và toàn văn tài liệu khoa học và công nghệ đăng trên các tạp chí khoa học trong nước; thông tin sở hữu trí tuệ, thành tựu khoa học và công nghệ Việt Nam và thế giới; thông tin tiềm lực khoa học và công nghệ; thông tin thống kê khoa học và công nghệ; thông tin tài liệu báo cáo tại các hội thảo khoa học; thông tin khoa học và công nghệ đặc thù của TPHCM.

Ngoài ra có thể bổ sung, mua quyền truy cập các nguồn tin khoa học và công nghệ của nước ngoài, các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ cốt lõi của nước ngoài, bao gồm: Springer Nature, IEEE, Derwent Innovation, ProQuest, ScienceDirect và một số nguồn tin khác theo nhu cầu thực tế; các nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu đặc thù của TPHCM.

Chia sẻ và khai thác nguồn tin khoa học và công nghệ thông qua việc mở rộng liên kết đến tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện trên địa bàn TPHCM; thường xuyên cập nhật tài liệu liên kết nhằm tạo lập, chia sẻ nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ ngày càng phong phú phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Chủ động tổ chức các hoạt động phục vụ thông tin trực tuyến và xử lý giá trị gia tăng thúc đẩy khai thác, sử dụng nguồn tin khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo và sản xuất - kinh doanh.

Nâng cao năng lực cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học, công nghệ của TP bằng cách đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trở thành trung tâm hàng đầu cả nước trong lĩnh vực thông tin khoa học, công nghệ.

H.Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo