Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Phê bình 1 tập thể và 3 cá nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Thanh tra TPHCM vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 39/KL-TTTP - P5 ngày 14/10/2016 của Thanh tra TP về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. 

Theo đó, có 4 đơn vị phải thực hiện 10 nội dung và đã thực hiện xong 4/10 nội dung. Cụ thể, Sở Nội vụ TP đã thực hiện xong 1/1 nội dung về chủ trì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP từng thời kỳ có các sai phạm. Theo đó, nghiêm khắc phê bình 1 tập thể gồm Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP và 3 cá nhân gồm: Nguyễn Hữu Phán, Thái Minh Hòa và Lý Thọ Đắc đều là Phó Giám đốc.

Sở Tài chính TP đã thực hiện xong 1/1 nội dung về chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp TP, Thanh tra TP và các cơ quan có liên quan xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP từng thời kỳ có các sai phạm. Theo đó, giao Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP tiến hành thu hồi đối với từng lãnh đạo công ty từng thời kỳ có sai phạm như đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP đã thực hiện xong 1/1 nội dung về xem xét xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hà Khương. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP nhận thấy báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Hà Khương lập vào ngày 26/12/2008 tính đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Công ty Hà Khương không bị xử phạt theo quy định.

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP đã thực hiện xong 1/7 nội dung (về chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện dự án, ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế); còn 6/7 nội dung liên quan việc khắc phục các sai phạm (về xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tập thể, cá nhân có sai phạm; thu hồi công nợ đối với Công ty TNHH Rungsupcharoenkit Tunnelling; trao đổi với Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng thực hiện các nội dung còn lại của Hợp đồng số 22/HĐ-TNĐT - QLDA.TN ngày 26/2/2009; sửa chữa thiết bị sửa chữa đường ống thoát nước bằng công nghệ lót ống và sử dụng hệ thống dây chuyền sản xuất phân nền khô và báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP).

Vì vậy, Thanh tra TP kiến nghị UBND TP giao Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP khẩn trương tiếp tục thực hiện dứt điểm các nội dung còn lại theo chỉ đạo của UBND TP, trường hợp gặp vướng mắc khó khăn, công ty chủ động có văn bản xin hướng dẫn của cơ quan chức năng liên quan. 

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo