Thứ Năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Phê bình Chủ tịch UBND một số quận, huyện vì chưa xử lý và phản hồi ý kiến của người dân

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc đánh giá kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin 1022.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM phê bình Chủ tịch UBND các quận, huyện gồm: 3, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè vì chưa tập trung, quyết liệt trong xử lý và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên Cổng thông tin 1022 trong quý I/2021; đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu tổ chức sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 4/5/2020 của UBND TP ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND TP bổ sung kết quả xử lý phản hồi thông tin trên Cổng thông tin 1022 và kết quả xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tiêu chí đánh giá hàng quý, hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định có liên quan, đảm bảo phù hợp về hình thức và thẩm quyền ban hành.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo