Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Sinh viên trong trang phục truyền thống dân tộc Tày tại Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 do Nhà Văn hóa sinh viên TPHCM tổ chức

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Theo đó, Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2021 hoàn thành 100% việc kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS). Lập 10 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí hoa văn liên quan đến trang phục truyền thống các DTTS được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khôi phục trang phục truyền thống của 3 dân tộc đã mai một. Vinh danh từ 5 - 10 nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân về nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống.

Bên cạnh đó, Đề án hướng đến tổ chức được 10 lớp tập huấn kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục các DTTS trong thời kỳ hội nhập và Cách mạng công nghệ 4.0; 20 lớp truyền dạy kỹ năng làm nghề dệt thổ cẩm và trang phục truyền thống các DTTS. Xây dựng 5 mô hình trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm trang phục truyền thống; 5 mô hình bảo tồn và phát triển nguồn nguyên liệu, sản xuất, may thêu trang phục truyền thống… Đồng thời, tổ chức 2 cuộc Liên hoan trình diễn trang phục các DTTS; 3 Ngày hội “Sắc màu văn hóa các dân tộc”; Xây dựng trang web giới thiệu quảng bá về trang phục truyền thống gắn với quảng bá văn hóa các DTTS; định kỳ tổ chức trình diễn trang phục truyền thống các DTTS gắn với các lễ hội văn hóa hoặc các sự kiện của địa phương.

Đến năm 2022, Đề án phấn đấu 100% học sinh trường dân tộc nội trú các tỉnh, thành phố triển khai mặc trang phục truyền thống 2 buổi/tuần và các dịp lễ, tết, hội; hỗ trợ 5 điểm giới thiệu và bán sản phẩm về trang phục truyền thống. Giai đoạn 2026-2030 lập 10 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa văn, trang trí hoa văn liên quan đến trang phục truyền thống các phấn đấu 100% học sinh trường dân tộc nội trú các tỉnh, thành phố triển khai mặc trang phục truyền thống được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; vinh danh từ 20-30 nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân về nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống của các DTTS…

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2019 đến năm 2030.

Anh Huy

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo