Chủ Nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

(Thanhuytphcm.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí.

Theo quyết định này, Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên. Ban Chỉ đạo còn có 3 Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công thương; Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ban Chỉ đạo có 11 Ủy viên đến từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam UBND các tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ngãi.

Tùy tình hình thực tế, Trưởng ban Chỉ đạo có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan (ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương) tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo hoặc yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự họp và báo cáo những vấn đề cần thiết.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm về dầu khí; chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình thuộc các dự án trọng điểm về dầu khí.

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về dầu khí.

Ban Chỉ đạo thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí; giải quyết các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến các dự án trọng điểm về dầu khí. Định kỳ và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng, chất lượng công trình thuộc các dự án trọng điểm về dầu khí; các nội dung vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trưởng ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của bộ, cơ quan mình phụ trách.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo quy chế do Trưởng ban Chỉ đạo ban hành. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm…

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo