Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

Phối hợp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 23/9, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Quận 1 đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp với các Ban, Đảng Quận ủy giai đoạn 2022 - 2025. Đến dự có Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Thành phố, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Quận 1 dự và chỉ đạo buổi ký kết.

Nội dung ký kết phối hợp gồm: Phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ , đảng viên và Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, giữa Quân đội với Nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu yêu cầu từng cơ quan, đơn vị cần quán triệt chặt chẽ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nâng cao hiệu quả phối hợp trong cung cấp trao đổi thông tin; nắm, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quận.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu lưu ý các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang. Đồng thời phối hợp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch theo một định hướng thống nhất, chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tập trung làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, trong đó vận động Nhân dân là phải chủ động đến với dân, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tích cực giải quyết khó khăn, bức xúc của người dân. Đặc biệt là không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan, đơn vị từ đó làm mất lòng tin của Nhân dân.

Lê Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo