Thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019

Phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/5, Hội Nông dân TPHCM và Thanh tra TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Công Năm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP; Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra TP; Lê Văn Lộc, Phó trưởng Ban Tiếp công dân TP, Văn phòng UBND TP.

Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên trong Tổ công tác tham gia góp ý các dự thảo và các văn bản dưới Luật có liên quan, thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp nông dân TP; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội; tham gia đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên nông dân; đồng thời công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở nông thôn và những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục tuyền truyền, quán triệt, giáo dục, vận động, thuyết phục nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.

Văn Lượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo