Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

Quận 1: Tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Tiến sĩ Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 11/11, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự có các đồng chí: Tiến sĩ Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, Báo cáo viên hội nghị; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1…

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Du Lịch đã thông tin nhanh một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 24-NQ/TW, nhấn mạnh việc phân cấp phân quyền chưa tạo được sự chủ động cho các địa phương; công tác quy hoạch chất lượng không cao, thiếu liên kết đồng bộ, còn chồng chéo; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, khả năng hấp thụ công nghệ thấp; năng lực quản lý bộ máy hạn chế, năng lực cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu…

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên triển khai  mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng các giải pháp cho phát triển kinh tế năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên thông tin nhanh một số nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; báo cáo những công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương; báo cáo công tác tài chính, công tác cán bộ…

“Nhiệm vụ giải pháp về đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức và công tác cán bộ là hai nội dung mấu chốt; đổi mới công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu quả hiệu lực, vai trò nhiệm vụ kiểm tra giám sát của các tổ chức; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và trách nhiệm của từng đảng viên, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên...” - đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên nhấn mạnh.

Kim Loan 


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo