Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Quận 10: Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo

Đồng chí Bùi Thế Hải phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 2/8, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Quận 10 năm 2022. Đến dự có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Văn Hiếu; Phó Chủ tịch UBND quận Bùi Thế Hải...

Đồng chí Bùi Thế Hải cho biết, hội nghị bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận 10 nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, TP và Quận 10; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở các cấp.

Tại hội nghị, đại biểu được tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển TPHCM” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, các đại biểu cũng nghe báo cáo về công tác giáo dục trong năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2022 - 2023; Chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Phát triển giáo dục và đào tạo” cùng một số nội dung chuyên môn nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.

Ngọc Dung


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo