Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Quận 10: Ký kết phối hợp nhân rộng những tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả

Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh cùng các đại biểu chứng kiến ký kết phối hợp.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 phối hợp Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Dân vận Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị ký kết quy chế, chương trình phối hợp. Đến dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự về định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. 

Đồng thời, phối hợp trong triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TP”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội, Quân khu 7, lực lượng vũ trang TP, lực lượng vũ trang quận và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị TP...

Bên cạnh đó, tuyên truyền, định hướng tư tưởng khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ngoài ra, phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đề xuất việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các chương trình, dự án, giải quyết các vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được dư luận quan tâm.

Đối với Ban Dân vận Quận ủy phối hợp tham mưu Quận ủy, UBND quận những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Đồng thời, phối hợp bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đảm nhận chuyên trách, kiêm nhiệm công tác dân vận và lực lượng trực tiếp, thường xuyên làm việc, tiếp xúc với Nhân dân trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng tiến hành của cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đổi mới phương thức trong tổng hợp, trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân, về công tác dân vận; sơ kết, tổng kết các Chương trình phối hợp phù hợp với thực tiễn của xã hội. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện và hiệu quả.

Long Hồ - Ngọc Dung


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo