Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Quận 10: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Quang cảnh buổi họp báo

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 14/1, UBND Quận 10 tổ chức họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2020 của quận. Đến dự có Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 10 Trần Xuân Điền.

Trong năm 2019, UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của TP, Quận ủy, HĐND về phát triển kinh tế, xã hội bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; phát động sâu rộng phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị đã tạo chuyển biến tích cực, phát triển đúng hướng trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Quận đã tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh; tổ chức tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho diện chính sách, người có công…

Kết quả, năm 2019, Quận 10 thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 2.774 tỷ đồng. Trong năm, quận đã tổ chức ra mắt khu chuyên doanh hoa và ẩm thực Hồ Thị Kỷ; tổ chức ra mắt phố chuyên doanh trang trí nội thất đường Ngô Gia Tự.

Năm 2019, quận hoàn tất công tác rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020; triển khai chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 theo tiêu chí mới của TP với nhiều giải pháp nâng cao đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo… Năm 2019, quận có 254/189 hộ nghèo thoát chuẩn nghèo, có 128/170 hộ thoát diện cận nghèo. Ban giảm nghèo quận đã công nhận 2 phường 6 và 7 hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trong tháng 12/2019.

Trong năm 2020, Quận 10 phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt chỉ tiêu TP giao từ 3% đến 5%; duy trì 13 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; xây dựng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với kết quả quận cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn TPHCM giai đoạn 2019-2020.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND Quận 10 Trần Xuân Điền nhấn mạnh: năm 2020, quận tập trung thực hiện các giải pháp về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; tập trung chỉnh trang đô thị gắn với vệ sinh môi trường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học trong nhà trường; đẩy mạnh công tác xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường lớp… Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền Metronet phục vụ cơ chế một cửa liên thông từ quận đến phường…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo