Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Quận 12: Gần 150 đại biểu tham gia tập huấn chuyên đề công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Lực lượng cán bộ mặt trận cơ sở, chức sắc, chức việc các tôn giáo và Ban liên lạc kiều bào tham gia tập huấn.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 12 tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho cán bộ mặt trận cơ sở, chức sắc, chức việc các tôn giáo và Ban liên lạc kiều bào trên địa bàn.

Tại hội nghị, gần 150 đại biểu đã được báo cáo viên Lê Văn Thu, Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quán triệt những quan điểm chỉ đạo, nội dung, cách làm mới của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, đặc biệt là quán triệt nội dung của Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đồng thời báo cáo viên cũng trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn hoạt động.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt chính sách đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời trang bị cho cán bộ mặt trận cơ sở, chức sắc, chức việc các tôn giáo và Ban liên lạc kiều bào trên địa bàn quận kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức về thông tin tuyên truyền, qua đó tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Song Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo