Thứ Tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022

Quận 12: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 7/12, Quận ủy Quận 12 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng chí Trần Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp cho sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy quận, phường tăng tính sâu sát, đồng thời vẫn đảm bảo sự chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, hạn chế sự buông lỏng trong lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay; dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội được mở rộng, đảm bảo hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị đúng định hướng, đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Các cấp ủy đảng luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Số lượng đảng viên ngày càng cao, từ 3.699 đảng viên vào đầu năm 2008, đến nay đã có 8.938 đảng viên, chất lượng đảng viên được chú ý quan tâm và ngày một nâng cao. Sự lãnh đạo được xuyên suốt từ quận đến đến khu phố, tổ dân phố, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng. Sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ ngày càng có chuyển biến tích cực.

Công tác, chương trình kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết của cấp ủy, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để phát huy, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Định kỳ hàng năm, cấp ủy đảng cùng với UBND tổ chức các hình thức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, với các doanh nghiệp, công nhân, người lao động trên địa bàn, qua đó nắm bắt kịp thời và giải quyết những đề xuất, những kiến nghị của tổ chức, cá nhân, nâng cao uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng trước nhân dân.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của quận. Việc chuyển hướng hoạt động mạnh về cơ sở làm cho hoạt động của các tổ chức đảng được củng cố và ngày càng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc xây dựng Đảng và công tác dân vận. Hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập năng động, hiệu quả, nhất là có sự chuyển biển tích cực trong chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, nâng cao vài trò và chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và tính thiết thực của hội, đoàn; đổi mới phong cách và lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền, MTTQ và và các tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị cấp trên; tập trung cao độ trong kiểm soát tốt dịch bệnh, không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm cách ly theo dõi y tế bệnh nhân Covid-19; quan tâm bảo đảm và giữ tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Song Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo