Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Quận 3: Khen thưởng 23 tập thể và 16 cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Lãnh đạo Quận ủy trao giấy khen cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/1, Quận ủy Quận 3 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và tọa đàm chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân khi thực hiện chính quyền đô thị”. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3; Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế cơ sở Quận 3; Võ Văn Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 3…

Năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện QCDCCS gắn với thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tôn trọng và thực hiện nghiêm túc, phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời và công khai, dân chủ các chính sách chăm lo, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do đại dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, không có phát sinh tiêu cực trong thực hiện các chính sách… MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận đã nhanh nhạy đổi mới hoạt động đáp ứng bối cảnh dịch bệnh, phối hợp tốt với chính quyền giám sát, phản biện, chăm lo sức khỏe, đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bên cạnh tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2021, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia tọa đàm chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân khi thực hiện chính quyền đô thị” với những ý kiến phát biểu có giá trị tham khảo như UBND Quận 3 về kết quả triển khai thực hiện Chính quyền đô thị năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022; Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 với nội dung thực trạng công tác giám sát của MTTQ và đề xuất các giải pháp; UBND Phường 4 với kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và vai trò giám sát của nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận, cơ sở quan tâm, tập trung một số nhiệm vụ như sau: Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện QCDCCS theo quy định của Trung ương, Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và chương trình thực hiện QCDCCS năm 2022. UBND dân quận chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện QCDCCS bám sát chủ đề năm 2022; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng để xây dựng chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân; tiếp tục phát huy hiệu quả việc xây dựng thành công chính quyền điện tử gắn với việc thực hiện tốt Chương trình chuyển đổi số của TP.

Quận 3 khen thưởng 23 tập thể và 16 cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 Quận 3 khen thưởng 23 tập thể và 16 cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là đối với những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy TPHCM về nâng cao vai trò giám sát của MTTQ và nhân dân trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021 - 2030. Liên đoàn Lao động Quận 3 tăng cường chủ động tiếp xúc và tác động chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động trong năm 2022; tiếp tục phối hợp các phòng ban liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc).

Nhân dịp này, Quận ủy Quận 3 đã tặng giấy khen và khen thưởng cho 23 tập thể và 16 cá nhân thực hiện tốt QCDCCS năm 2021.

Toàn Nguyễn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo