Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Quận 3: Phải giải quyết kịp thời các kiến nghị để tạo được lòng tin của nhân dân

Đồng chí Nguyễn Thành Nam phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều ngày 18/8, Quận ủy Quận 3 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố; Quyết định số 936-QĐ/TU về quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố; Quyết định số 994-QĐ/TU về ban hành quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành; đồng thời, tổ chức sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, kiêm trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Quận 3; 150 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng Quận ủy, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn UBND quận, trưởng các đoàn thể CT-XH quận và 12 phường, cấp ủy cơ sở đảng.

Qua 5 năm thực hiện, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân đạt hiệu quả; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền trong lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của nhân dân; đã giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nhiều vụ việc phản ánh, kiến nghị của nhân dân có tính chất phức tạp, kéo dài đến nay cũng đã được chỉ đạo giải quyết cơ bản. MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp đã thực hiện việc tiếp nhận, tổng hợp, ghi nhận đầy đủ các ý kiến góp ý của nhân dân thông qua việc đối thoại, tổ chức hội nghị nhân dân, hội nghị giao ban khu phố, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, họp ban chấp hành các đoàn thể chính trị, xã hội định kỳ, trang thông tin trực tuyến… kịp thời chuyển đến cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, bộ phận, cá nhân có trách nhiệm liên quan để giải quyết và trả lời được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam đánh giá cao những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy, phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh những mặt làm được, vẫn còn hạn chế trong thực hiện các quyết định trên như vai trò tham mưu của văn phòng cấp ủy, văn phòng UBND quận, phường còn lúng túng về đối tượng, nội dung tiếp xúc, đối thoại; có trường hợp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ủy quyền cho cấp phó thực hiện đối thoại, dẫn đến những kiến nghị, đề xuất khi đối thoại của cán bộ, hội viên, nhân dân chưa được trả lời kịp thời; kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn chung chung, chưa giao nhiệm vụ cụ thể giải quyết những kiến nghị của nhân dân nên các kiến nghị thường được lặp lại nhiều lần qua các hội nghị nhân dân hoặc hội nghị đối thoại; các ý kiến tham gia đối thoại mang tính phản ánh, chưa đề xuất giải pháp, hiến kế cho chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Đồng chí Nguyễn Thành Nam đề nghị cấp ủy cơ sở đảng, người đứng đầu đơn vị quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, tổ chức các hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân đạt chất lượng để thu hút người dân tham gia góp ý hiệu quả trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tạo sự đồng thuận trước khi triển khai, ban hành các chủ trương, chính sách ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân. Khi lắng nghe ý tại các hội nghị phải giải quyết kịp thời để tạo được lòng tin của nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan. Đồng chí quán triệt hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng cuối năm, chuẩn bị tốt hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở năm 2022.

Toàn Nguyễn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo