Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Quận 3: Quán triệt, tuyên truyền và triển khai các quy định mới về công tác dân vận của hệ thống chính trị

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp quán triệt, triển khai các quy định mới về công tác dân vận của hệ thống chính trị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/6, Ban Dân vận Quận ủy Quận 3 phối hợp Trung tâm Chính trị Quận 3 tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai các quy định mới về công tác dân vận của hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn quận. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 3…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Người cán bộ dân vận phải hiểu đúng và nhận thức đầy đủ hơn nữa về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, nhất là nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cũng đã triển khai một số điểm mới về công tác dân vận trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phân tích nội dung cốt lõi bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quy định, cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị trong Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị; Quyết định số 784-QĐ/TU ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM; về tổ chức chính quyền đô thị và công tác dân vận chính quyền; Đề án số 06-ĐA/TU, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM  về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp TPHCM” giai đoạn 2021- 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Hường đề nghị các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận tiếp tục đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Quận 3; Đảng ủy 12 phường lãnh đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị địa phương. Các cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả các quyết định, quy chế về công tác dân vận…

Hà Hiền

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo