Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Quận 5: Kịp thời ngăn chặn những hành vi sai phạm nhỏ để không dẫn đến các sai phạm lớn hơn

Quang cảnh Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn)- Ngày 13/1, Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đến dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Minh Tuấn; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 5 Nguyễn Mạnh Cường.

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy chế làm việc, cụ thể hóa các chương trình, hoạt động… là đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua số 1 trong năm 2021 và 2 năm liên tục. Kết quả đã tiến hành kiểm tra đối với 118 tổ chức đảng và 83 đảng viên, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với 152 tổ chức đảng và 333 đảng viên từ quận đến cơ sở trong việc chấp hành các quy định của Đảng như: Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thưởng vụ Thành ủy về cuộc vận động “người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”… Trong công tác kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức Khai trừ.

Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Lê Minh Tuấn đồng tình với những kết quả đạt được và đánh giá cao công tác kiểm tra – giám sát tại Quận 5 được duy trì, thực hiện tốt.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản trong Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Bí thư Quận ủy Quận 5 Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo các cấp ủy phải nhận thức đầy đủ về vai trò của cơ quan kiểm tra, giám sát; cần thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát để giữ, bảo vệ cán bộ đảng viên. Kịp thời ngăn chặn những hành vi sai phạm nhỏ để không dẫn đến các sai phạm lớn hơn; việc thực hiện kiểm tra, giám sát là việc mà mỗi cán bộ, đảng viên phải tự thân vận động, tự noi gương, tự rà soát hành vi đạo đức, lối sống của bản thân, nhắc nhau điều chỉnh và sửa chữa những khuyết điểm, biết để tránh sai phạm… Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 đã khen thưởng 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Quang Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo