Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

Quận 5: Xử lý kỷ luật, nghiêm khắc phê bình các tổ chức đảng và cá nhân vi phạm

Đại diện các tập thể nhận khen thưởng tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 28/10, Quận ủy Quận 5 tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (Quy định 1374). Đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức 5 hội nghị quán triệt triển khai Quy định 1374 đến các đơn vị, các đảng bộ, chi bộ cơ sở với 960 lượt người tham dự. Tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức 350 cuộc triển khai cho 23.506 lượt người dự. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã nhận và cấp phát 565 cuốn Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quy định 1374.

Qua giải quyết thông tin phản ánh theo Quy định 1374, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với 5 đảng viên, khiển trách 10 đảng viên, nghiêm khắc phê bình 6 đảng viên; khiển trách 1 tổ chức đảng, nghiêm khắc phê bình 1 tổ chức đảng. Xử lý kỷ luật về chính quyền: cảnh cáo đối với 4 công chức, khiển trách 2 công chức, chuyển công tác và chấm dứt hợp đồng lao động 3 trường hợp, buộc thôi việc và sa thải 3 trường hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng nhận định: Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm tập trung chỉ đạo Tổ công tác 1374 thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện Quy định 1374 đến các tổ chức cơ sở đảng và cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; quan tâm chỉ đạo các đảng ủy phường xử lý kịp thời các thông tin trên báo chí; tăng cường giám sát việc thực hiện Quy định 1374 tại các cấp ủy đảng, các phòng, ban, đơn vị; theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban, đơn vị, các phường thực hiện nghiêm Quy định 1374. Việc thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin phản ánh theo thẩm quyền các cấp đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tốt trong phương thức triển khai và vận hành trong cấp ủy các cấp. Cấp ủy các cấp đã chủ động xem xét, giải quyết các nguồn thông tin phản ánh thuộc trách nhiệm của địa phương, đơn vị; đồng thời, từ kết quả chỉ đạo giải quyết nội dung thông tin phản ánh, đã xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 đã khen thưởng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định 1374, giai đoạn 2017-2022.

Kim Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo