Thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Quận 6: Cần có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 4/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 tổ chức tọa đàm về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”. Chủ trì tọa đàm có các đồng chí:  Đinh Trọng Nghiêm, đại diện Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phạm Văn Phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 6.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các nội dung như: Vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; công tác phối hợp giữa MTTQ quận và các tổ chức thành viên trong phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thật sự của dân, do dân, vì dân…

Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi việc tham gia thực hiện 3 chương trình trọng điểm của Quận ủy; đẩy mạnh thi đua sáng tạo các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động; các mô hình, công trình thực hiện tại đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 6 Phạm Văn Phố đã ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu; đồng thời đề nghị các tổ chức thành viên và hệ thống MTTQ các cấp phát huy mối quan hệ phối hợp tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt nhằm mục tiêu “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”. Đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận, đến từng cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân cần có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đẩy mạnh thực hiện chương trình trọng điểm của Nghị quyết, các chương trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục đẩy mạnh thi đua sáng tạo các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động.

Hứa Phương Tuấn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo