Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Quận 9: Tập trung tham mưu lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên tặng giấy khen cho chi bộ trường Tiểu học Trường Thạnh đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền từ năm 2015 - 2019

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 10/3, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng về tổ chức - cán bộ và công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019; tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

Báo cáo đánh giá cho thấy, trong năm qua, cùng với các cấp, các ngành, Ban Tổ chức Quận ủy đã tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, trong đó: có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương, giúp Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá sát đúng tình hình và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện; tiến hành giải thể chi bộ cơ quan phường và chuyển đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ khu phố theo quy định.

Phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; tham mưu quy trình phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự phục vụ Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo lộ trình đề ra. Tham mưu hoàn thành đạt 104% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, 100% chỉ tiêu thành lập chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tập trung thực hiện tốt công tác rà soát và thành lập được 2 chi bộ trong khu chung cư theo kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy.

Đối với công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019: có 8 tổ chức cơ sở Đảng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 19,04% (trong đó có 1 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); 33 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 78,6%; 01 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ 2,3%. Kết quả đánh giá đảng viên: có 5.001 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 85,5% (trong đó có 648 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 830 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 14,2%; không hoàn thành nhiệm vụ 21 đồng chí, tỷ lệ 0.3%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy đề nghị Ban Tổ chức Quận ủy tập trung phối hợp các ngành tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý, chú trọng thực hiện tốt quy trình điều động, luân chuyển cán bộ sau quy hoạch nhằm đảm bảo nguồn nhân sự phục vụ Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện đề án tinh giản biên chế năm 2020; tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc các cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương; phối hợp thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 đề ra, đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng trong nguồn thanh niên nhập ngũ và lực lượng công nhân lao động, dân quân thường trực.

Trước mắt, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Quận ủy phải phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung xây dựng đề án nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ VI, xin ý kiến Tổ chỉ đạo Đại hội Thành ủy để tiến hành Đại hội Đảng bộ quận theo kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, Quận ủy đã khen thưởng 1 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019; 1 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền; 11 tổ chức đảng đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và 20 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.                                                                                 

Ngọc Thắm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo