Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Quận 9: Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận Đặng Thị Hồng Liên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 10/1, UBND Quận 9 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận; Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận, Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND quận; Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND quận.

Theo đó, năm 2020, Quận 9 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở những kết quả đã đạt được và chủ đề năm của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sông văn minh đô thị”. Quận 9 sẽ cùng với Thành phố nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục phát triển ổn định, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm xây dựng Quận 9 trở thành đô thị sáng tạo phía Đông TP.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư, chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, giảm ngập nước, triển khai thực hiện các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" kết hợp tổ chức thực hiện "Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị", tăng cường đầu tư cho hoạt động văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch cho Nhân dân…

Hôi nghị đã biểu quyết và tán thành các chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh là 8%; tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 250 tỷ đồng; duy trì kết quả 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch; phấn đấu 07 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 64 khu phố văn hóa; 85% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%, hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 99,5%, hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở  đạt 94,5%; phấn đấu xây dựng 01 trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 1% trên tổng số dân (giảm 530 hộ nghèo, 700 hộ cận nghèo).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận Đặng Thị Hồng Liên đề nghị các phòng ban đơn vị, UBND 13 phường triển khai, quán triệt Quyết định chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2020 đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và cụ thể hoá quyết định bằng kế hoạch, chương trình với các giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị để tập trung tổ chức chỉ đạo thực hiện. Đối với lĩnh vực kinh tế, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân quận tập trung chỉ đạo các ngành phối hợp thực hiện chương trình bình ổn giá, đảm bảo chất lượng, số lượng hàng hóa, tổ chức Hội hoa xuân, chợ Tết... để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020 gắn với tiếp tục vận động thực hiện tốt chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tăng cường công tác phối, kết hợp giữa các ngành có liên quan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và tỷ lệ giải ngân đúng theo kế hoạch của Thành phố; có giải pháp thực hiện tốt thu thuế công thương nghiệp. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội thì tập trung đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội, tổ chức chăm lo chu đáo các diện chính sách; đặc biệt chú trọng tập trung thực hiện các giải pháp để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2020, đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh đầu cấp và hiệu suất đào tạo ở các bậc học theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo