Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề

Các đại biểu tham dự hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 15/8, Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề  về một số vấn đề cơ bản nội dung tác phẩm “Một số vấn đề  lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự có đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy; các đồng chí  Ủy iên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, trường học; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức một số các cơ quan Quận.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu khái quát một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; phương pháp luận và cách tiếp cận những vấn đề có tính nguyên tắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Qua nội dung, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử; nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định và vận dụng, bổ sung phát triển sáng tạo vào tình hình thực tiễn của nước ta; tăng cường củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Mỹ Dung


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo