Thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023

Quận Phú Nhuận: Tập huấn Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh báo cáo các chuyên đề về Chương trình Giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2022 – 2025

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 15/11, Ban Giảm nghèo bền vững quận Phú Nhuận tổ chức buổi tập huấn kiến thức về các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn liên quan công tác giảm nghèo bền vững đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM đã triển khai hướng dẫn các chủ trương, chính sách, kế hoạch thực hiện lộ trình giảm nghèo và xây dựng các giải pháp, cách tổ chức thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, tập trung nêu rõ từng mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo trên các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ nghèo và các tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua chính sách tín dụng ưu đãi và các chính sách hỗ trợ không hoàn lại. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh cũng thông tin về quy trình, tiến độ rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách tín dụng ưu đãi thuộc Chương tình Giảm nghèo bền vững bao gồm nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo (Quỹ Xóa đói giảm nghèo), Chương trình cho vay giải quyết việc làm, Nguồn vốn cho vay người có đất bị thu hồi…

Trước đó, đồng chí Trần Huỳnh Nga, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giảm nghèo bền vững quận đã thông tin về tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn quận. Đầu giai đoạn 2021 - 2025, toàn quận có 639 hộ nghèo, với 2.688 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,35% tổng hộ dân và 447 hộ cận nghèo với 1.741 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,95% tổng hộ dân (bao gồm khảo sát thời điểm 01/01/2021 và khảo sát bổ sung thời điểm 01/10/2021). Đến nay, sau thực hiện rà soát thông tin và thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021, toàn quận có 632 hộ nghèo, với 2.640 nhân khẩu chiếm tỷ lệ 1,34% tổng hộ dân và 441 hộ cận nghèo với 1.714 nhân khẩu,chiếm tỷ lệ0,93% tổng hộ dân.

Thu Thủy

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo