Thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023

Quận Phú Nhuận: thực hiện giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 15/11, Quận ủy quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 13 và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM  về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021-2030”. Dự hội nghị có các đồng chí: Lý Ngọc Thạch, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Chủ tịch UBND quận;…

Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; nhất là đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ với tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của Nhân dân.

Đồng chí Lý Ngọc Thạch, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận những nỗ lực thực hiện Đề án của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Phú Nhuận; đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 06/ĐA-TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong bối cảnh hiện nay, Mặt trận cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tối đa trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách của Đảng và của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường Trực Quận ủy Huỳnh Đăng Linh đề nghị hệ thống MTTQ cần tăng cường quán triệt trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố về nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong việc lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp giám sát tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở quận, phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội về trình độ chuyên môn, năng lực dự báo, nhìn nhận, phân tích, đào tạo, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp thông qua công tác bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban công tác Mặt trận; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội khu phố.

Đồng chí Huỳnh Đăng Linh cũng lưu ý cần tổ chức các hoạt động giám sát việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân các cấp trong việc góp ý việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, những vấn đề mà Nhân dân quan tâm;...

Minh Khánh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo