Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Biểu dương các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng ủy, chi ủy cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. (Ảnh minh họa: nld.com.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó, có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Năm 2022 cũng là năm tổ chức đại hội đảng các chi bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chính vì vậy, các cấp ủy cần quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, gắn với việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố.

Thực tế cho thấy, trong đợt cao điểm của dịch, nhiều sáng kiến, sáng tạo, ưu điểm của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã được thể hiện rõ, đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, một số vấn đề hạn chế, tồn tại, thậm chí yếu kém, cũng từ đó mà bộc lộ. Điều này đã được Thành ủy nhìn nhận và có nhiều chỉ đạo, định hướng khắc phục quyết liệt, triệt để. Bản thân các cấp ủy từ cấp trên cơ sở đến cơ sở với sự bám sát thực tiễn cần chủ động rà soát, điều chỉnh và có những giải pháp nâng chất các tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc của mình.

Trước hết, cần có những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy; những mô hình mới về hình thức sinh hoạt đảng đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở ở nơi đặc thù hoặc hoàn cảnh đặc biệt. Trong dịch, một số tổ chức đảng đã có sáng kiến trong việc duy trì chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhưng cũng có nơi viện lý do dịch bệnh để sinh hoạt chưa chặt chẽ, chất lượng hạn chế, nay cần chấn chỉnh và cải tiến. Việc sinh hoạt phải gắn với giải quyết các vấn đề cụ thể, thiết thực của địa phương, đơn vị, tổ chức đảng, nhất là liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch đã đề ra. Chúng ta hình dung, năm 2021 kế hoạch đề ra 10, do dịch bệnh chỉ thực hiện được 5 thì năm 2022 phải có giải pháp thực hiện 15, bao gồm phần việc của năm nay và các phần của năm trước chưa thực hiện đầy đủ. Quá trình đó, vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của cấp ủy, của chi bộ phải được thể hiện rõ nét và sâu sắc.

Các cấp ủy cần chú ý thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Trong đó, cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy ở cấp khu phố và tổ dân phố, thông qua việc bổ sung kịp thời nhân sự cấp ủy, bố trí lại trưởng khu phố, tổ trưởng dân phố, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có)… Chẳng hạn, nơi nào các chức danh này tỏ ra “đuối sức” sau thời gian tham gia phòng chống dịch hoặc có nguyện vọng nghỉ công tác thì cần kiện toàn ngay, không để tình trạng khuyết hoặc có nhưng hoạt động chưa hiệu quả…

Quan tâm nắm bắt thực trạng về hệ thống chính trị và tình hình dân cư trên địa bàn để xác định nơi nào làm tốt, nơi nào còn có những mặt hạn chế, nơi nào yếu kém cần khắc phục ngay (nếu có). Điều này không chỉ gắn với việc nắm chắc tổ chức thuộc phạm vi mình phụ trách mà còn liên quan đến việc tham mưu, đề xuất, hỗ trợ các hoạt động phục hồi kinh tế, chăm lo an sinh trên địa bàn…

Các cấp ủy cần kịp thời phát hiện những cách làm sáng tạo, các nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động, lực lượng nòng cốt có thành tích, người gương mẫu, uy tín trong nhân dân, người có đạo… để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào Đảng. Phải thấy rằng khó khăn là một thử thách thực sự để xác định những trường hợp trung kiên, tiêu biểu, nổi trội (dĩ nhiên qua đó cũng xác định ai yếu kém, cơ hội…), từ đó, có những hình thức biểu dương, khích lệ để tiếp tục phát huy, cũng như có các giải pháp lãnh đạo, điều hành hợp lý hơn; đồng thời, nêu được những mô hình hay, hiệu quả trong việc quản lý, phân công công tác cho đảng viên, nhất là đảng viên ở tổ dân phố, tổ nhân dân, chung cư…, để phổ biến ra diện rộng. Cần kịp thời biểu dương, làm lan tỏa các điển hình, mô hình bằng nhiều hình thức, nhất là gắn với mạng xã hội, để động viên, truyền cảm hứng đến nhiều chủ thể khác.

Gắn với việc tổ chức đại hội chi bộ bộ phận trong năm 2022, cũng như liên quan đến đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp ủy cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, nhằm chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ngoài ra, trong các trường hợp đặc biệt, có thể thực hiện công tác sàng lọc đảng viên, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Song song đó, các cấp ủy cần tiếp tục có giải pháp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị. Đồng thời, phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện đại hội đảng các cấp.

Trong quá trình đó, cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ tính nêu gương trong các nhiệm vụ và trong lối sống. Có như vậy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên mới không ngừng được nâng cao.

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo