Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021

Quan tâm kết nạp đảng viên đối với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch

Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuyphcm.vn) - Ngày 12/10, Đảng ủy Lực lượng TNXP tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng tổ chức tuyên truyền về kết quả kinh tế - xã hội, các sự kiện trọng đại của Thành phố và đất nước; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định. Đồng thời, tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND Thành phố khóa X và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Lực lượng TNXP tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; khen thưởng 12 tập thể, 15 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 (trong đó có 2 tập thể, 3 cá nhân được khen thưởng cấp Thành phố).

Toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP hiện có 7 cơ sở đảng với 650 đảng viên. Trong 9 tháng, Đảng bộ đã kết nạp được 22 đảng viên mới, đạt 66,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021; công nhận 25 đảng viên chính thức; lập hồ sơ phát 20 thẻ đảng viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 76 cán bộ, đảng viên;…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Minh Khoa đề nghị cấp ủy các đơn vị quan tâm tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 bằng hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đồng thời, đẩy nhanh việc thẩm tra, xác minh hồ sơ phát triển đảng viên; quan tâm kết nạp đảng viên đối với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tuyên truyền, vận động người dân địa phương nơi các đơn vị trú đóng chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cùng ngày, đồng chí Cao Linh Phụng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Lực lượng TNXP cũng đã quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" cho đảng viên, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc.

Hùng Trần


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo