Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Quận Tân Bình: Quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Quang cảnh toàn thể hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/8, Quận ủy quận Tân Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, cho hơn 150 đại biểu là các đồng chí Quận ủy viên; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Quận ủy; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc quận; bí thư của 44 đảng ủy, chi ủy cơ sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 15 phường. Hội nghị cũng tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận.

Đến tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Ngọc Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phú đã quán triệt, triển khai một số điểm mới của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; nhấn mạnh một số nội dung được điều chỉnh, bổ sung so với Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Điểm cầu trực tuyến tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình Điểm cầu trực tuyến tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình

Một số điểm mới trọng tâm so với các quy định về việc xử lý kỷ luật đảng trước đây như: Hợp nhất Quy định số 07-QĐi/TW và Quy định số 102-QĐ/TW thành “Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm” để đảm bảo nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét  rõ trách nhiệm của tổ chức; đồng thời xác định trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm và để thống nhất, dễ tra cứu khi thực hiện…

Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Phú, nội dung Quy định số 69-QĐ/TW được kế thừa từ  Quy định số 07-QĐi/TW và Quy định số 102-QĐ/TW, chỉ sửa đổi những nội dung không còn phù hợp; bổ sung những hành vi, nội dung mới phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về trách nhiệm nêu gương của đảng viên và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan…

Nguyễn Mai Thanh Tùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo