Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Quận ủy Bình Tân tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 15/3, Quận ủy Bình Tân tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt quận, 10 phường.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Phó Giám đốc Học viện cán bộ thành phố quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân,... cũng như những câu chuyện có thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
Thông qua việc học tập, triển khai chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên sẽ tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Lê An
 Từ khóa
Bình Tân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo