Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Quận ủy Bình Thạnh: Chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra giám sát ngày được nâng lên

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều ngày 21/1, Quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021. Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, chủ trì hội nghị.

Năm 2021, có nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, BCH Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ̉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng và Quy định số 1374-QĐ/TU; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đặc biệt là các đảng văn mới ban hành trong năm 2021. Kết quả, Cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra giám sát đối với 274 tổ chức đảng và 178 đảng viên; xử lý kỷ luật 11 đảng viên (trong đó có 1 trường hợp khai trừ), đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên. Ngoài ra, tập trung giám sát thường xuyên theo quy định các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp có sự đổi mới phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị trong năm, nhất là thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, thông tin, phản ánh liên quan đến các tổ chức đảng và đảng viên, không để tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra giám sát ngày được nâng lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Tuất ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm qua; đồng thời, đề nghị Cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2022 và những năm tiếp theo cần bám sát nhiệm vụ chính trị; đặc biệt phải chủ động sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhằm kịp thời ngăn ngừa các vi phạm của đảng viên. Các tổ chức, cơ sở đảng, đảng viên phải hiểu rằng công tác kiểm tra giám sát, không phải là việc tìm kiếm các khuyết điểm mà đó là công tác ngăn ngừa, hạn chế xảy ra vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, khi phát hiện thì tùy theo mức độ tính chất vụ việc mà xử lý, sao cho chặt chẽ, khách quan, có lý có tình và thuyết phục được đối tượng vi phạm. Đồng chí nhấn mạnh, Cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung, có những giải pháp tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, hạn chế các trường hợp làm cho có hoặc đơn thuần chạy theo số lượng để có kết quả thi đua, tập trung kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm.

Tại hội nghị tổng kết Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 25 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Phạm Thành Giang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo