Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021

Quy định 1374 - Công cụ hiệu quả góp phần phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Dương Ngọc Hải báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Thy Dương)

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 6/1, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; sơ kết 3 năm thực hiện Quy định 1374–QĐ/TU, ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP chủ trì hội nghị. Đến dự có  đồng chí Tô Quang Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Xử lý kỷ luật nghiêm nhiều tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm

Báo cáo tại hội nghị về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020 của Đảng bộ TPHCM, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Tổ trưởng Tổ Công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho biết, trong năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp. Trong đó đã tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 324-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Cùng với đó là tập trung giải quyết các đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là các đơn, thư có liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp. Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo tập trung giám sát 19 lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của TP để thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND TP và các sở, ngành, quận, huyện.

Theo đồng chí Dương Ngọc Hải, qua kiểm tra đã kiên quyết xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Trong đó có những đồng chí giữ chức vụ cao trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, khối doanh nghiệp thuộc hệ thống chính trị TP. Từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ TPHCM trong sạch, vững mạnh.

Riêng về công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên, đồng chí Dương Ngọc Hải cho biết, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 1.530 tổ chức Đảng và 1.882 đảng viên, trong đó có 1.124 cấp ủy viên các cấp. Về công tác giám sát, cấp ủy các cấp đã giám sát với 1.330 tổ chức Đảng và 1.734 đảng viên, trong đó có 1.029 cấp ủy viên các cấp. Về thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng và 337 đảng viên. Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, trong đó khiển trách 1 tổ chức, cảnh cáo 2 tổ chức; 3 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức: cách chức 1 trường hợp, khai trừ 2 trường hợp. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng bằng các hình thức khiển trách 3 tổ chức, giải tán 1 tổ chức. Cùng với đó là thi hành kỷ luật 334 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 242 trường hợp, cảnh cáo 77 trường hợp, cách chức 9 trường hợp, khai trừ 6 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó là vi phạm các quy định về công tác cán bộ; quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, chính sách dân số, kế hoạch gia đình...

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.204 tổ chức Đảng và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 131 tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với 173 đảng viên, có 58 cấp ủy viên các cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thy Dương) Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thy Dương)

Trên 98% thông tin phản ánh đã được xử lý

Về kết quả 3 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải cho biết, Quy định 1374 là một cách làm mới, một công cụ hiệu quả góp phần phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong bối cảnh việc các cơ quan, tổ chức Đảng tự phát hiện các sai phạm của tổ chức, đảng viên, công chức, viên chức còn rất ít thì việc dựa vào 4 nguồn tin công khai để phát hiện các tổ chức, cá nhân có nguy cơ sai phạm là rất có ý nghĩa.

Theo đồng chí Dương Ngọc Hải, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy chủ yếu tập trung giải quyết thông tin phản ánh đối với tổ chức Đảng, đảng viên diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý hoặc vụ việc phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. Việc giải quyết thông tin phản ánh được tăng cường mạnh mẽ, tạo được sức lan tỏa cho toàn hệ thống chính trị TP. Từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Ngọc Hải cho biết, việc tổ chức thực hiện Quy định 1374 trong 3 năm qua được Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đã trở thành một nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết và chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện. Một số cơ quan báo chí đã phát hiện, phản ánh những thông tin về những sai phạm, tiêu cực. Qua đó, giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị nắm bắt được tình hình, chủ động xử lý các vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cụ thể, kết quả tiếp nhận thông tin và xử lý kỷ luật toàn TP  là 8.952 thông tin. Trong đó, ý kiến cử tri 23%, giám sát của các cơ quan dân cử 17,6%, khiếu nại, tố cáo 47,6% và từ báo chí 11,3%. Bình quân mỗi tháng có 249 tin, mỗi ngày 8 đến 9 tin. Tỷ lệ tin đã được xử lý là 8.816/8.952 tin, tỷ lệ 98,48%. Về xử lý kỷ luật Đảng, đã kỷ luật 9 tổ chức Đảng (khiển trách 8 tổ chức Đảng, cảnh cáo 1 tổ chức Đảng) và kỷ luật 357 đảng viên (khiển trách 216 trường hợp, cảnh cáo 109 trường hợp, cách chức 18 trường hợp, khai trừ 14 trường hợp). Bình quân mỗi tháng xử lý kỷ luật 10 đảng viên.

Đối với xử lý kỷ luật về chính quyền, có 406 trường hợp, trong đó khiển trách 189 trường hợp, cảnh cáo 86 trường hợp, cách chức 24 trường hợp, 81 trường hợp khác (kéo dài thời gian nâng bậc lương, giáng cấp, chuyển công tác, buộc thôi việc, sa thải 26 trường hợp. Bình quân mỗi tháng xử lý hơn 11 cán bộ, công chức, viên chức. Chuyển cơ quan pháp luật xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự 5 trường hợp.

Sau phần báo cáo, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả, kinh nghiệm, giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thực hiện Quy định 1374.

Nguyễn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo