Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Quy hoạch Khu Nghiên cứu phát triển - đào tạo - vườn ươm tại Khu Công nghệ cao TP Thủ Đức

Khu Công nghệ cao TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa có chỉ đạo về triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Nghiên cứu phát triển - đào tạo - vườn ươm tại Khu Công nghệ cao TP Thủ Đức.

Theo đó, Khu nghiên cứu phát triển - đào tạo - vườn ươm tại Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức có tính chất đặc thù về nhu cầu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và tổ chức không gian kiến trúc công trình; quy hoạch các lô đất để mời đầu tư phải phụ thuộc vào nhu cầu diện tích, thiết bị công nghệ, dây chuyền sản xuất của nhà đầu tư. Do vậy, quy hoạch khu vực này cần phải quy hoạch theo mô hình không gian mở và linh hoạt, để phù hợp mời gọi đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình thống nhất chủ trương theo kiến nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP Thủ Đức, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM và ý kiến của các sở ngành. Theo đó, không hủy bỏ, thay thế các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghiên cứu phát triển - đào tạo - vườn ươm tại Khu Công nghệ cao đã được phê duyệt, vì sẽ ảnh hưởng đến pháp lý các dự án đã và đang triển khai thực hiện đầu tư; mà xử lý theo hướng điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, có cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, sử dụng đất quy hoạch đô thị của các dự án đã được thỏa thuận tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư trong khu vực nêu trên.

Đồng thời, giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP Thủ Đức và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Nghiên cứu phát triển - đào tạo - vườn ươm tại Khu Công nghệ cao TP Thủ Đức trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM và UBND TP Thủ Đức hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM trong suốt quá trình lập, thẩm định, trình duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định, nhằm tránh tình trạng thẩm định, phê duyệt phải hướng dẫn, trả hồ sơ nhiều lần.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo