Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Ra mắt sách “Quản lí hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh trung học phổ thông tại TPHCM”

Bìa sách

(Thanhuytphcm.vn) - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa ra mắt sách “Quản lí hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh trung học phổ thông tại TPHCM”.

Trong cuốn “Quản lí hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh trung học phổ thông tại TPHCM”, nhóm tác giả đã hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản như: nhân cách, đạo đức, hạnh kiểm; đánh giá, rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện; quản lí hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THPT; xác định đánh giá kết quả rèn luyện, quản lí hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện và cụ thể hóa khái niệm này với cách tiếp cận dựa vào 4 chức năng cơ bản của quản lí, để hình thành nội dung quản lí hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THPT.

Sách cũng chỉ rõ hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện học sinh THPT bao gồm đối tượng, nội dung, quy trình và kĩ thuật, chủ thể đánh giá. Trong đó, yếu tố con người (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giám thị, giáo viên tư vấn học đường, cha mẹ học sinh và các tổ chức có liên quan) đóng vai trò then chốt cho sự thành công của công tác này.

Quá trình rèn luyện của học sinh THPT được xem là quá trình hình thành phẩm chất đạo đức và mục tiêu cơ bản của nhà trường là vừa trang bị kiến thức vừa giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Vì thế, hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện nhà trường đều chú trọng khâu tổ chức các hoạt động và đánh giá kết quả hoạt động giáo dục đạo đức.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo