Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

Rà soát để đảm bảo tính khả thi của các quy định, hướng đến nền kiến trúc hiện đại

Một góc đô thị của TP.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 11/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Kiến trúc. Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng hiện nay ngành kiến trúc vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập; công tác quản lý kiến trúc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tổ chức không gian, cảnh quan, kiến trúc công trình ở các đô thị và nông thôn còn thiếu thống nhất, thiếu tính đồng bộ. Các quy định về điều kiện hành nghề kiến trúc chưa đầy đủ; dịch vụ tư vấn kiến trúc chưa đa dạng… Trong khi đó, chưa có một văn bản pháp luật quy chuẩn nào để quản lý nhà nước. Vì vậy các đại biểu đề nghị dự thảo Luật Kiến trúc cần làm rõ thẩm quyền cấp giấy chứng chỉ ngành nghề, chứng chỉ năng lực hành nghề kiến trúc…

Về việc cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, Luật sư Hà Hải, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP cho rằng cần thu hồi khi không hành nghề kiến trúc, định cư nước ngoài, chuyển nghề, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hành nghề. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cần nghiên cứu, cân nhắc việc phân quyền, trao quyền cho địa phương. Bởi vì trao quyền mà không quy định chặt chẽ sẽ dẫn đến việc lộng quyền, lợi dụng quyền để xâm phạm lợi ích của người dân.

Luật sư Hà Hải cũng cho rằng việc ban hành Luật Kiến trúc là rất cần thiết, cấp bách trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát phạm vi điều chỉnh của dự án Luật đảm bảo tính thống nhất với các Luật liên quan như Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Di sản, Luật Bảo tồn – Bảo tàng… để tránh xung đột pháp lý. Ngoài ra, cần rà soát để đảm bảo tính cụ thể, khả thi của các quy định nhằm hướng đến nền kiến trúc hiện đại và giữ gìn bản sắc Việt Nam.

Tại hội thảo, một số đại biểu cũng cho rằng dự thảo Luật chưa thể hiện được điều cấm với từng đối tượng cụ thể. Ví dụ, cấm các hành vi đối với kiến trúc sư, nhà đầu tư hay các hành vi của cơ quan quản lý của Nhà nước về kiến trúc. Do đó, đề nghị dự thảo Luật cần có sự phân loại rõ ràng và chỉ đích danh đối tượng để bảo đảm được biện pháp chế tài phù hợp với người vi phạm. Về thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thời hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (Điều 27) quy định tại cấp tỉnh là chưa hợp lý. Theo các đại biểu, quy định như vậy sẽ thêm nhiều việc cho cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, nên giao quyền hạn này cho tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo