Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

Rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu kết luận

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 (Đề án 567).

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, thực hiện Đề án 567, từ năm 2015 đến năm 2020, ngành nội vụ đã bồi dưỡng cho hơn 14.000 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi Đề án với tổng kinh phí triển khai thực hiện là gần 29,8 tỷ đồng. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, đã từng bước được nâng cao. Kết quả của Đề án đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ ở xã, từng bước tiêu chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Với Đề án 500, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND 34 tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tính đến ngày 31/12/2014, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn đội viên Đề án của 34 tỉnh với tổng số 500 đội viên. Trong đó, có 115/500 đội viên (chiếm 23%) có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức văn phòng-thống kê; 187/500 đội viên (chiếm 37,4%) có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, về cơ bản, 6 mục tiêu, 8 nhóm chỉ tiêu phát triển thanh niên và 29 chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc. “Dấu ấn lớn nhất trong giai đoạn này là việc Chính phủ đã trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Thanh niên 2020. Đây chính là nền tảng, cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh niên”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về Đề án 567, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, qua 6 năm thực hiện, cơ bản Đề án đã được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động để cán bộ, công chức trẻ ở xã trở thành hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đối với Đề án 500 trí thức trẻ, Phó Thủ tướng cho biết, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành tuyển chọn 500 Đội viên để bố trí đưa về 500 xã thuộc 163 huyện. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với Đội viên Đề án được các tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định Nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho các đội viên an tâm công tác.

Quang cảnh Hội nghị Quang cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, hiện nay việc bố trí, sắp xếp, tuyển dụng đội viên vào các cơ quan nhà nước cũng gặp những khó khăn nhất định, trong số 411 đội viên Đề án có nhu cầu được bố trí sử dụng, có 121 đội viên Đề án được địa phương đề xuất dự kiến vị trí bố trí, sử dụng, còn 290 đội viên Đề án các địa phương chưa có phương án bố trí, sử dụng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, triển khai có hiệu quả việc thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, lưu ý đổi mới cách làm, tránh bề nổi, hình thức, chú trọng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, ý thức kỷ luật, tư duy, năng lực và sức sáng tạo để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ đội viên trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi sau khi kết thúc thời hạn công tác. Đối với những địa phương đã có phương án bố trí, sử dụng đội viên, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, bảo đảm việc xét tuyển phù hợp với yêu cầu thực tiễn, theo đúng quy định luật. Đối với những địa phương chưa có phương án bố trí, sử dụng đội viên, Bộ Nội vụ tổng hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan đề xuất Chính phủ phương án cụ thể.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo