Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Sở GD-ĐT TPHCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Trường học phải bảo đảm tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19

(Thanhuytphcm.vn) - Sở GD-ĐT vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM có tờ trình về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Trong đó, Sở GD-ĐT kiến nghị các cơ sở có mức độ tiêu chí an toàn dưới 30% sẽ không được tổ chức hoạt động.

Theo đó, đối với cơ sở mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông, Sở đưa ra 10 tiêu chí để chấm điểm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi tiêu chí thành phần tối đa được 10 điểm, gồm các nội dung như: số lớp và số học sinh trong lớp không quá 50% số lượng quy định; khoảng cách học sinh, giáo viên trong phòng học từ 1 mét trở lên; 100% giáo viên nhân viên  tiêm đủ 2 mũi vaccine; đạt tỷ lệ 1 vòi rửa tay có xà phòng/10 trẻ mầm non hoặc/30 học sinh; tất cả học sinh giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang; học sinh, trẻ mầm non, giáo viên được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, phân luồng 1 chiều khi vào trường, ra lớp; thành lập tổ an toàn Covid-19; hoạt động tổ chức bán trú, căn tin, xe đưa rước; phòng học được thông khí tốt; việc tổ chức nội trú đối với trường phổ thông và hoạt động sau 16 giờ 30 phút đối với trường mầm non.  

Các cơ sở giáo dục có mức tiêu chí an toàn từ 90 - 100% được đánh giá đạt mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động, dạy học, chăm sóc giáo dục trẻ.

Từ 70 đến dưới 90% là mức an toàn cao, được tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Từ 30 đến dưới 50% là mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc giáo dục trẻ. Dưới 30%, là mức độ an toàn rất thấp, không được tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trước khi gửi UBND TP phê duyệt, dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục đã được Sở GD-ĐT gửi Sở Y tế góp ý, bổ sung với góc độ chuyên môn.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo