Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Sở GD-ĐT TPHCM ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

SGK phải đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của TP

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TP vừa có quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, UBND TP yêu cầu Sở GD-ĐT và UBND các quận, huyện thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Thông tư số 1 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc lựa chọn SGK và triển khai Quyết định này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP làm căn cứ thực hiện việc lựa chọn SGK đúng theo quy trình và tiến độ đã quy định.

Theo quy định, việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong đó, nhấn mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh Thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TPHCM, của Việt Nam và của địa phương nơi học sinh đang sống trong đó chú ý vai trò, vị trí của TPHCM đối với cả nước.

Kiến thức trong SGK phải hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh; đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của địa phương. Đồng thời phải đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của TP, xây dựng TPHCM trở thành Đô thị thông minh hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế; khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Cạnh đó, SGK phải phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông như các yếu tố phục vụ cho giáo dục như cơ sở vật chất, đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên... phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, giáo dục kĩ năng giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập quốc tế và khu vực của Thành phố. Phù hợp với điều kiện thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông cũng như ngoại ngữ trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình hoạt động, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo được phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội. Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập, kiểm tra - đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập.

H.Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo