Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Sử dụng hiệu quả công cụ truyền thông và sự giám sát của Nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 17/8, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM; thảo luận nội dung tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội;...

Xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, việc công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM tại Hội nghị Thành ủy hôm nay nhằm khẳng định trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP về quyết tâm đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống tham, nhũng tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời cũng để cho hệ thống chính trị và Nhân dân hiểu, tiếp tục quan tâm theo dõi, ủng hộ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng bộ TP.

Nhấn mạnh đến những nội dung cần quan tâm trong hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực TP thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và của hệ thống chính trị; đồng thời cũng là một thử thách đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và từng đồng chí được phân công. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan tổ chức nào mà là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị TP, của các ngành, các cấp, của mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. “Chúng ta rất cần sự đồng tình ủng hộ và giám sát của nhân dân. Đây là công việc thường xuyên liên tục đòi hỏi sự cương quyết, kiên trì bằng nhiều biện pháp đồng bộ từ chính trị, tư tưởng, tổ chức đến hành chính, kinh tế và pháp luật.” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ TP đến cơ sở tiếp tục nghiên cứu sâu, nhận thức đúng về yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn mới. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là quán triệt các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là chính. Vì vậy, trước hết phải quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy chế, quy định nhằm chủ động phòng ngừa, khắc phục các nguyên nhân, điều kiện xảy ra tham nhũng và tiêu cực, nhất là ở những lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị và vị trí công tác có nhiều nguy cơ, có rủi ro cao. Phải gắn công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với lãnh đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, xem đây là nhiệm vụ song trùng.

“Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không những không làm "nhụt chí", "chùn bước" những người dám nghĩ, dám làm, mà ngược lại khuyến khích và tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên quyết tâm đổi mới, vượt qua chính mình, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, luôn suy nghĩ tìm ra cách làm mới, hướng đi mới phù hợp thực tiễn, mang lại lợi ích cho đất nước, tập thể và Nhân dân.” – đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, một trong những nội dung trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đó có một mục tiêu cần phải hướng tới là xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. “Chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau để mỗi người tự ý thức sâu sắc về nhân cách, lẽ sống, trách nhiệm để làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao; luôn học tập, rèn luyện, tự quản trị bản thân mình; tự khắc chế những tham, sân, si để đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, nhất là tệ quan liêu, xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, vô tình, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân của đời sống xã hội và của đồng chí mình. Ngăn chặn sự sa sút về ý chí chiến đấu, không thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng; thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thiếu trách nhiệm, tâm huyết, tiêu cực, né tránh, ngại khó, ngại khổ. Trong chỉ đạo sắp tới chúng ta phải hết sức quan tâm nhiệm vụ này.”- đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua một nội dung tại Hội nghị Các đại biểu biểu quyết thông qua một nội dung tại Hội nghị

Không nể nang, không né tránh, không ngại va chạm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: “Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ có thể thành công khi mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp nhận thức đúng về trách nhiệm. Trước hết là mỗi người tự giác làm đúng, làm tốt công việc được giao; tự giác bảo vệ danh dự, nhân phẩm và luôn có đủ bản lĩnh để có thể vượt qua khó khăn, thử thách, vượt qua những cám dỗ đời thường trong cuộc sống. Đồng thời, chúng ta cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực bằng những việc làm cụ thể, trong từng công việc cụ thể; bảo đảm sự công khai, minh bạch, dựa vào Nhân dân và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, hãm hại người tốt”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, các ngành, các cấp, các cơ quan báo chí tiếp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, làm cho Nhân dân và cộng đồng xã hội hiểu đúng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của TP. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử và đại biểu của dân; của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; sử dụng hiệu quả công cụ truyền thông và sự giám sát của Nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự soi, tự sửa, đặt mình trong bối cảnh từng trường hợp cụ thể để tự khắc phục, để rút kinh nghiệm, để làm sao cho cán bộ không thể, không dám và không muốn làm những hành động tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo xác định trọng trách của mình để cố gắng sống và làm việc xứng đáng với vai trò được giao. Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác đã được Ban Bí thư quy định. Nhanh chóng rà soát thống kê phân loại đưa vào chương trình kế hoạch lịch công tác phân công cụ thể; phối hợp rạch ròi có thời gian kết thúc. Đồng thời quan tâm chỉ đạo đồng bộ cả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung giúp Thành ủy chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ án, vụ việc tồn đọng phức tạp hiện nay trên từng địa bàn.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, cần sớm chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công. Điều quan trọng nhất là làm đúng vai trò, chức trách của mình, với tinh thần công minh, chính trực, không nể nang, không né tránh, hết sức khách quan, không ngại va chạm. Đặc biệt phải giữ đúng nguyên tắc hoạt động, tôn trọng và không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM trong giai đoạn mới

Một trong những nội dung quan trong của Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI là thảo luận nội dung tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, việc tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội là một trong những công việc trọng tâm của TP năm 2022 là tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội nhằm đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, trong quá trình chuẩn bị tổng kết, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Cán sự UBND TP và các cơ quan có nhiều nỗ lực đeo bám, chỉ đạo và thực hiện sâu sát thành lập Ban Chỉ đạo, tổ biên tập và huy động sự tham gia của nhiều cán bộ, công chức kể cả chuyên gia tư vấn và các cơ quan, đơn vị, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đến nay, dự thảo báo cáo, các tài liệu phục vụ tổng kết đã cơ bản tập hợp được trí tuệ và những đề xuất kiến nghị từ nhiều hướng. “Trước khi hoàn chỉnh nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn được lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt, vì các đồng chí là người trực tiếp làm, trực tiếp nghiên cứu sẽ nhìn thấy những nội dung cần để chúng ta đề xuất kiến nghị, cũng như những bài học cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới.” - Đồng chí Nguyễn Văn Nên nói.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo