Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Sửa đổi Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1101/QĐ-BTNMT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V (2018-2020) ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định, Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau: Tác phẩm báo chí được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng tính từ ngày 1/4/2018 đến hết ngày 15/8/2020. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi: Thời gian Ban tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự Giải thưởng đến hết ngày 31/8/2020.

Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V được tổ chức nhằm động viên, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí phản ánh, tuyên truyền các đề tài, chủ đề, nội dung về tài nguyên và môi trường có chất lượng và sức lan tỏa cao; góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông về quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Theo Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT, Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V gồm 4 nhóm chuyên đề trọng tâm. Trong đó, chuyên đề 1 tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chuyên đề 2 là kết quả, thành tựu nổi bật trong hoạt động về tài nguyên và môi trường. Chuyên đề 3: Phát hiện các khó khăn vướng mắc, hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp xử lý. Chuyên đề 4: Điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến; kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách tài nguyên và môi trường.

Đối tượng tham gia Giải thưởng là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí và phù hợp với các quy định tại Thể lệ này. Loại hình và thể loại tác phẩm báo chí bao gồm: Báo in (bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép,...); Phát thanh (bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chương trình chuyên đề tổng hợp, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký,...); Truyền hình (tin truyền hình, phóng sự, ký sự, bình luận, xã luận, chuyên luận, giao lưu tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, chuyên đề, chương trình chuyên đề tổng hợp,...); Báo điện tử (bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, infographic,...).

Giải thưởng được trao theo các loại hình báo chí quy định tại Điều 4 của Thể lệ. Cụ thể, mỗi loại hình báo chí (Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử) sẽ được trao 1 giải A (20 triệu đồng), 3 giải B (15 triệu đồng/giải) và 5 giải C (10 triệu đồng/giải). Cơ quan báo chí có nhiều nhất tác phẩm tham dự Giải thưởng hoặc có nhiều nhất tác phẩm đoạt giải: 30 triệu đồng cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trên bì thư hoặc chủ đề (đối với thư điện tử) cần ghi rõ: Tác phẩm tham dự Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V. Thư điện tử Giải thưởng: giaithuongbaochitnmt@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 0886.276688/0903.285.940.

Anh Huy

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo